PL EN


2018 | 37 | 3 |
Article title

Społeczeństwo bezpieczeństwa jako konsekwencje życia w płynnych czasach

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę postaw i zachowań człowieka XXI wieku w perspektywie zagrożeń współczesnego świata wynikających z uwarunkowań „społeczeństwa sieci”. Znaczenie bezpieczeństwa jako naczelnej potrzeby człowieka w kontekście przemian społeczno-politycznych przełomu XX i XXI wieku i szybko rozwijających się technologii informacyjnych stanowi pretekst do sformułowania tezy o pojawieniu się specyficznie ukształtowanego społeczeństwa bezpieczeństwa. Publikacja ta jest próbą zrozumienia postaw i zachowań współczesnego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań związanych ze zmienną rzeczywistością społeczną.
EN
The article discusses the issue of attitudes and behaviors of the 21st-century man in the perspective of the threats of the modern world, resulting from the conditions of the “network society”. The importance of security, as the main human need, in the context of socio-political changes at the turn of the 20th and 21st centuries and rapidly developing information technologies, constitutes a pretext to formulate the thesis about the emergence of a specifically shaped security society. This paper is an attempt to understand the attitudes and behaviors of modern man, with particular emphasis on the conditions related to the changing social reality.
Year
Volume
37
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-19
Contributors
References
 • B. Balcerowicz., 2009, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON,Warszawa
 • Bauman Z., 2007, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Wydawnictwo SIC!, Warszawa.
 • Bauman Z., 2000, Ponowoczesność jako źródło cierpień. Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Cialdini R., 2011, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Dziadzia B., 2007, Wpływ mediów. Konteksty społeczno-edukacyjne. Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 • Freud Z., 1998, Kultura jako źródło cierpień. KR. Warszawa
 • Goliszyńska-Pieszyńska M., 2009, Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Hobbes T., 1954, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. PWN, Warszawa.
 • Horney K., 1993, Neurotyczna osobowość naszych czasów, PWN, Warszawa.
 • Huntington S., 2008, Zderzenie cywilizacji. Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Maslow A., 2006, Motywacja i osobowość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Merton R.,2011,Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa
 • Miller A., 2008, Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej. Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Pospiszyl I., 2008, Patologie społeczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Radwan E., 2000, Problemy filozofii pedagogiki bezpieczeństwa. W: Bezpieczeństwo personalne i strukturalne wobec wyzwań współczesnego świata. AON, Warszawa.
 • Siemieniecki B., 2010, Pedagogika medialna – następca edukacji medialnej. W: Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania, M. Sokołowski (red.). Wydawnictwo Comandor, Warszawa.
 • Sosnowski T., 2010, Kompetencje medialne dotyczące korzystania z telefonu komórkowego nowym wyzwaniem edukacji medialnej. W: Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania, M. Sokołowski (red.). Wydawnictwo Comandor, Warszawa.
 • Suchodolski B., 1985, Kim jest człowiek. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Wolanin J., 2009, Bezpieczeństwo i ryzyko a polityka. W: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, S. Sulowski, M. Brzeziński (red.). Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Zięba R., 1997, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych. W: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.). Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa.
 • Żuraw H., 2001, Medialność człowieka. Medialność kultury. W: Wyzwania pedagogiki medialnej – nowe perspektywy XXI w, M. Sokołowski (red.). Wydawnictwo Kastalia, Olsztyn.
 • „Świat Wiedzy” 5/2011.
 • http://portalwiedzy.onet.pl/69310,,,,kultura,haslo.html 2014
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_3_123-137
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.