PL EN


2018 | 37 | 3 |
Article title

O książce obrazkowej dla dzieci przedszkolnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój cywilizacyjny i techniczny sprzyja dostępowi do kultury wizualnej. Kształtowanie pełnej osobowości człowieka obejmuje wprowadzenie do rozumienia przekazów kulturowych, wymaga przygotowania od najwcześniejszych lat życia. W edukacji wizualnej dzieci kluczowym założeniem jest korzystanie z książek obrazkowych (picturebook) oraz książek z ilustracjami o charakterze artystycznym. Stanowią one pierwsze medium artystyczne, podstawowy nośnik wartości estetycznych. Ze względu na wszechobecność kultury wizualnej w XXI wieku, ma to elementarne znaczenie we współczesnym wychowaniu estetycznym dziecka. Działania nauczyciela często stanowią jedyną szansę dla dziecka, aby nauczyło się czerpać z dziedzictwa kulturowego sztuk plastycznych.
EN
The development of civilization and technology promotes access to visual culture. The complete formation of human personality includes introduction to understanding of cultural communications, requires preparation from the earliest years of life. In the visual education of children the key assumption is the usage of picture books and books with illustrations of artistic character. They constitute the first artistic medium, the primary carrier of aesthetic values. Due to the ubiquity of visual culture in the 21st century, it has a vital significance in the contemporary aesthetic education of a child. Activities of a teacher are often the only chance for a child to learn to draw from cultural heritage of fine arts.
Year
Volume
37
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-19
Contributors
References
  • Boguszewska A., Ilustracja i ilustratorzy lektur dla uczniów w młodszym wieku szkolnym w Polsce w latach 1944–1989. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
  • Boguszewska A., Projekty graficzne pozapodręcznikowego wyboru książek zalecanego do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918–1945. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
  • Książka obrazkowa. Wprowadzenie, red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak. Instytut Sztuki Popularnej, Poznań 2017.
  • Mortkowiczowa J., O wychowaniu estetycznym. Warszawa 1904, wyd. II.
  • Rozmowa z artystą plastykiem Agnieszką Zawadzką w dn. 3 marca 2013.
  • Standardy edukacji kultury. Materiały do konsultacji środowiskowych. Polska Rada Muzyczna, Warszawa 2008
  • Rychlicki Z., Ilustracje w książkach Naszej Księgarni, 1921–1971. Nasza Księgarnia, Warszawa 1972.
  • * Literatura nie zawiera książek wykorzystanych w artykule jako przykłady poglądowe.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_3_201-214
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.