PL EN


2018 | 37 | 4 |
Article title

Znaczenie zmiany pokoleniowej dla ocen konsekwencji polskiej transformacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie ma charakter literaturowo-empiryczny. Część literaturowa wprowa-dza w problemy upadku komunizmu w Polsce, rozpatrywane w kategoriach zjawisk i procesów społecznych. W części badawczej zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczących oceny wpływu upadku komunizmu w Polsce na losy kraju i świata. Oceny tej dokonywały dwa poko-lenia respondentów. W prezentacji wyników uwzględniono różnice wynikające z przynależności pokoleniowej. W badaniach zastosowano oryginalną procedurę wraz z autorskim narzędziem badawczym. Wyniki wykazały, że większość Polaków jest przekonana o pozytywnym wpływie polskiej transformacji zarówno na losy kraju, jak i na zmiany o zasięgu globalnym. Różnice pokoleniowe w dokonywanych ocenach były niewielkie, tylko sporadycznie kształtowały się na poziomie istotności statystycznej. Negatywne konsekwencje upadku komunizmu w Polsce wyra-żało niewielu badanych. Przeważnie były to osoby reprezentujące pokolenie dorosłych, natomiast młodzież częściej niż dorośli nie dokonywała żadnych ocen. Na podstawie wyników badań można sformułować wniosek, że Polacy są przekonani o słuszności zmian po 1990 roku, a ich opinie o znaczeniu światowym tych zmian stanowią wyraz poczucia dumy z dokonań własnego narodu.
Keywords
Year
Volume
37
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-29
Contributors
References
 • Adamczyk M., 2014, Grupa pokoleniowa jako czynnik różnicujący typ wytwarzanego kapitału społecznego w Polsce. „Zeszyty Naukowe KUL”, 1(225), 55–80.
 • Chałasiński J., Jakubczak F. (oprac.), 1972, Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Drogi awansu w mieście. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Chałasiński J., 1984, Młode pokolenie chłopów, t. I. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Garewicz J., 1983, Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna. „Studia Socjologiczne”, 1, 75–87.
 • Giddens A., 2006, Socjologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gnitecki J., 2007, Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych, t. 2. Tworzenie wiedzy o edukacji w naukach pedagogicznych. Poznań, Wydawnictwo UAM.
 • Krüger H.–H., 2007, Metody badań w pedagogice. Gdańsk, GWP.
 • Krzywicki L. (oprac.), 1933, Pamiętniki bezrobotnych. Warszawa, Instytut Gospo-darstwa Społecznego.
 • Krzywicki L. (oprac.), 1935, Pamiętniki chłopów. Warszawa, Instytut Gospodarstwa Społecznego.
 • Mannheim K., 1992, Ideologia i utopia. Lublin, Wydawnictwo Test.
 • Ossowska M., 1986, Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pilch T., 2010, Strategia badań ilościowych. W: S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk, GWP.
 • Sztompka P., 2005, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków, Wydawnictwo Znak.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_4_129-142
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.