PL EN


2018 | 37 | 4 |
Article title

Postawy rodziców a otwartość w zachowaniach uczniów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rodzice kształtują umiejętności interpersonalne dzieci. Podstawą tych umiejętności jest otwartość sprzyjająca budowaniu właściwych kontaktów z innymi osobami. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań, których celem było określenie, jak uczniowie rozumieją i przejawiają otwartość wobec wychowawców i kolegów w kontekście percypowanych postaw matek i ojców. Wyniki wskazują, że młodzież postrzega postawy rodziców jako umiarkowane. Dostrzeżono istotne statystycznie związki między postawami autonomii, ochraniania i wymagań u matek oraz postawą ochraniania u ojców a rozumieniem otwartości i przejawianiem jej przez uczniów w zachowaniach wobec rówieśników i nauczycieli.
Keywords
Year
Volume
37
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-29
References
 • Brzezińska A., 2005, Jak skutecznie wspomagać rozwój? W: J. Brzeziński (red.), Metodo­logia badań psychologicznych. Gdańsk, GWP.
 • Dembo M., 1997, Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa, WSiP.
 • Janicka I., Liberska H., 2014, Psychologia rodziny. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Johnson D.W., 1992, Podaj dłoń. Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., 2009, Pedagogika rodziny. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Koc R., Promocja szkoły i jej współpraca ze środowiskiem lokalnym. W: S. Kowalik (red.), Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Manstead A.S.R. i in, 1996, Psychologia społeczna. Warszawa, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO.
 • Mendel M., 2009, Rodzice w szkole. Rodzice i nauczyciele – płaszczyzny współpracy, opublikowano: www. vulcan. edu. pl/rodzice [dostęp: 24.05.2018].
 • Miotk-Mrozowska M., 2011, Współpraca szkoły z rodzicami ucznia. W: S. Kowalik (red.), Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Plopa M., 2005, Psychologia rodziny: teoria i badania. Elbląg, Wydawnictwo EUHE.
 • Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., 2000, Psychologia rozwoju człowieka, t. 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rostowska T., Jarmołowska A., 2010, Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzin­nego. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 • Schaffer H.R., 2006, Rozwój społeczny. Kraków, Wydawnictwo UJ.
 • Tyszka Z., 2002, Rodzina we współczesnym świecie. Poznań, Wydawnictwo UAM.
 • Wojciszke B., 2012, Psychologia społeczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wolicki M., 2005, Otwartość osoby ludzkiej. Interpretacja filozoficzna. Wrocław, Pa-pieski Wydział Teologiczny.
 • Ziemska M., 2009, Postawy rodzicielskie. Warszawa, Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Ziemska M. (red.), 2001, Rodzina współczesna. Warszawa, Wydawnictwo UW.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_4_79-91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.