PL EN


2019 | 38 | 1 |
Article title

Muzyka Karola Szymanowskiego w percepcji i działaniach twórczych dzieci na etapie wczesnej edukacji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The creative activity of children at pre-school and early-school age can take various forms and be evoked by means of specific measures. Music is considered one of the factors stimulating the imagination, and thus inspiring the creativity of children. The article presents the results of research on the children’s perception of Karol Szymanowski’s music. It analyzes their works of art and expression inspired by the composer’s selected works. The nalysis lead to the conclusion that children are open to musical experiences involving classical music, and are eager to undertake creative activities based on listened music.
PL
Aktywność twórcza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym może przybierać różne formy i być  wywoływana za pomocą określonych środków. Wśród czynników pobudzających wyobraźnię, a tym samym inspirujących własną twórczość dzieci, wymienia się między innymi muzykę. W artykule przedstawiono wyniki badań nad percepcją muzyki Karola Szymanowskiego przez dzieci. Analizie poddano ich prace plastyczne i wypowiedzi inspirowane wybranymi utworami kompozytora. przeprowadzone analizy skłaniają do wniosku, że dzieci są otwarte na doświadczenia muzyczne z wykorzystaniem muzyki klasycznej i chętnie podejmują się działań twórczych na bazie słuchanych utworów muzycznych.
Year
Volume
38
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-11-22
Contributors
References
 • Frołowicz E., 2012, Aktywność muzyczna a zmiany rozwojowe dziecka. Gdańsk, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki.
 • Kisiel M., 2000, Integracja muzyki i plastyki a rozwój wrażliwości estetycznej dzieci w wieku przedszkolnym. „Nauczyciel i Szkoła”, 2 (9), 191-204.
 • Krasoń K., 1996, Teatr dźwięku, obrazu i ruchu, czyli zabawa z poezją dla najmłodszych. W: Heska-Kwaśniewicz K., Socha I. (red.), Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji. Katowice, Wydawnictwo UŚ.
 • Krasoń K., Mazepa-Domagała B., Przestrzenie sztuki dziecka: strategia intersemiotycznego i polisensorycznego wsparcia jednostek o obniżonej sprawności intelektualnej. Katowice, Librus.
 • Krasoń K., Mazepa-Domagała B., 2003, Przestrzenie sztuki dziecka: strategia intersemiotycznego i polisensorycznego wsparcia jednostek o obniżonej sprawności intelektualnej. Katowice, Librus.
 • Krzywoń D., 2008, Kraina Kreatywności. Sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną. Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 • Lipska E., Przychodzińska M., 1991, Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka. Warszawa, WSiP.
 • Majzner R., 2017, Percepcja muzyki przez dziecko - wybrane teoretyczne i metodyczne aspekty słuchania muzyki jako obszaru działalności edukacyjnej przedszkola. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 8, 3-13.
 • Markiewicz L., 2005, Muzyka w szkole XXI wieku. Tradycja i współczesność. Katowice, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego.
 • Nęcka E., 2012, Psychologia twórczości. Gdańsk, GWP.
 • Parkita E., 2013, Muzyczna aktywność percepcyjna dzieci wieku przedszkolnym. „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”, 22, 145-161.
 • Płóciennik E., 2010, Stymulowanie zdolności twórczych dziecka. Weryfikacja techniki obrazków dynamicznych. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Prandecka D., 1999, Tworzenie – plastyka, ruch, słowo pod wpływem percepcji muzyki. W: Danel-Bobrzyk H. przy współudziale Uchyła-Zroski J. (red.), Muzyka w edukacji i wychowaniu. Katowice. Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 • Sacher W., 2004, Słuchanie muzyki a kształtowanie emocjonalności dzieci. Katowice, Wydawnictwo UŚ.
 • Skowrońska A., 2008, Formy ekspresyjne jako przejaw aktywności twórczej dziecka. „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 4, 5-18.
 • Szatan E., 2017, Co dzieci myślą o muzyce? Interpretacja muzycznych i literackich treści utworu Sanctus w wypowiedziach dzieci. „Problemy Wczesnej Edukacji” 2(37), 77-87.
 • Szmidt K. J., 2007, Pedagogika twórczości. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Szuścik U., 2000, Muzyka i obraz plastyczny. W: Dymara B. (red.), Dziecko w świecie muzyki. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Wasilewska A., 2013, Archetypy świata dziecięcego: światy wyobraźni w narracjach dzieci. Gdańsk, Harmonia Universalis.
 • Zieliński T.A., 1997, Szymanowski. Liryka i ekstaza. Kraków, PWM.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_1_209-223
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.