PL EN


2019 | 38 | 1 |
Article title

Warsztat twórczy jako metoda edukacji artystycznej na wydziałach nieartystycznych.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problematykę zastosowania warsztatu twórczego jako metody dydaktycznej w edukacji artystycznej na wydziałach nieartystycznych. W pierwszej części analizowane jest na podstawie literatury pojęcie warsztatu twórczego jego geneza, historia, umiejscowieni w przestrzeni sztuki, oraz dylematy związane z zastosowaniem go w warunkach wydziałów innych niż artystyczne. drugą część stanowi opis przeprowadzonych w warunkach nieartystycznej uczelni wyższej działań warsztatowych. Trzecia zawiera wnioski. W części czwartej prezentowane są przykładowe wytwory powstałe w czasie warsztatu.
EN
This article discusses the role of a didactic method called creative Workshop in the artistic education of students at non-artistic faculties. The first part of the article is an analysis of the term creative Workshop. The origins, history and the place of the creative Workshp method in the art domain is discussed. specifics of using this method at non-artistics faculties are also presented. The second part describes workshops which took place at an university with an non-artistic profile. The third part contains conclusions. The fourth part presents examples of works created during workshops.
Year
Volume
38
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-11-22
Contributors
References
 • Bałdyga J.,2001, Projekt warsztatowy: ze sztuką wobec sztuki. W: Olinkiewic E. (red.) Warsztaty edukacji twórczej. Wydawnictwo Europa.
 • Bałdyga J., 2016, PRACOWNIA/WARSZTAT Sztuka performance.
 • Perspektywiczne i syntetyczne strategie edukacyjne. Poznań, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
 • Berdyszak J., Warsztaty, kreacja, edukacja. W: Olinkiewic E. (red.) Warsztaty edukacji twórczej. Wydawnictwo Europa.
 • Berleant A, 2007, Prze-myśleć estetykę, Wyd. Universitas, Kraków.
 • Buchner A. Maryl M, 2016, ) Nowi literaci. Warsztat twórczy blogerów w kontekście współczesnych przemian kultury literackiej. W: W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeszkiewicz-Radulska, S. Mecfal (red.), Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Byszewski J., 2001, Tutaj jestem. W: Olinkiewic E. (red.) Warsztaty edukacji twórczej. Wydawnictwo Europa.
 • Józefowski E. Florczykiewicz J., 2013, Warsztat twórczy jako forma działania artystycznego w przestrzeni sztuki. Wybrane aspekty teoretyczne i studium empiryczne. W: Reguska A. (red.) Media w edukacji. Obszary lokalności – różnorodność współczesności, Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „SZANSA”, Siedlce.
 • Józefowski E. Florczykiewicz J., 2015a, Warsztat twórczy jako okazja rozwoju podmiotowego w przestrzeni sztuki, Wrocław, Drukarnia Jaks.
 • Józefowski E. Florczykiewicz J., 2015b, Warsztat twórczy jako obszar poszerzania samowiedzy - metodyczne aspekty pedagogiki inkluzyjnej. Student Niepełnosprawny Nr 15 (8)
 • Józefowski E., 2009, Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych. Łódź, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 • Nęcka E., 2012, Trening twórczości, Sopot, Wydawnictwo GWP.
 • Olinkiewicz E., 2001, Warsztat – co to takiego? W: Olinkiewic E. (red.) Warsztaty edukacji twórczej. Wydawnictwo Europa.
 • Olinkiewicz E., 2001, … kreacją. Warsztaty działań twórczych. W: Olinkiewic E. (red.) Warsztaty edukacji twórczej. Wydawnictwo Europa.
 • Śnieżyński A, 1984, Nauczanie aktywizujące, Kraków, Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Popek S., 2003, Człowiek jako jednostka twórcza,Lublin, Wydawnictwo UMCS
 • Wawrzyniak M., Aleksytymia i neurotyzm; różnicowanie i werbalizacja emocji podstawowych W: Przegląd Psychologiczny 2002, t.45, nr 1, 109-122.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_1_277-293
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.