PL EN


2019 | 38 | 1 |
Article title

Kreatywność we współczesnej sztuce pop . Inspiracje twórczością Warhola w edukacji studentów kierunków artystycznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pop-art był jednym z najważniejszych zjawisk artystycznych w dziesięcioleciu 1960–1970. W 2017 roku minęła trzydziesta rocznica śmierci andy’ego Warhola. Ów rewolucjonista sztuki był „malarzem współczesności”. Tworzył, posługując się produktami kultury masowej, przy okazji ukazując drogę, po jakiej zmierza cywilizacja. Powrót do jego twórczości w Międzynarodowym projekcie artystycznym Warhol. Pop konteksty (30 lat później) wydaje się ciekawy: jak studenci szkół artystycznych, będący przedstawicielami pokolenia informacyjnego, inspirują się twórczością Warhola i w jakim kierunku obecnie migruje główna estetyka stylu pop? Czy młodzi twórcy są kreatywni czy naśladowczy? Artykuł opisuje także edukacyjny wymiar projektu.
EN
Pop-art was one of the most important artistic phenomena in the decade 1960-1970. In 2017 there was a thirty anniversary of andy Warhol’s death. This art revolutionist was a „painter of modern times”. He created, using mass culture products and at the same time showing the way the civilization is heading. a return to his creativeness in the international art project Warhol. pop contexts (30 years later) seems to be interesting: it presents students of art universities being representatives of the information generation who are inspired by Warhol’s work and also the direction in which the main aesthetics of pop style is currently migrating. young artists – are they creative or imitative? The article also describes educational dimension of the project.
Year
Volume
38
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-11-22
Contributors
References
 • Bugajska-Bigos I., Steliga A. (red.), 2017, Międzynarodowy projekt artystyczny. WARHOL. POP KONTEKSTY. International Art Project WARHOL POP CONTEXT 30 years later. Nowy Sącz, Diagram.
 • Dziamski G., 2012, Andy Warhol: filozof sztuki i król popu. W: B. Górska (red.), Andy Warhol: konteksty = contexts. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 37–45.
 • Hodge S., 2014, Przewodnik po sztuce współczesnej. Dlaczego pięciolatek nie mógł tego zrobić? Warszawa, Wydawnictwo Arkady.
 • Józefowski E., 2009, Arteterapia w sztuce i edukacji. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Józefowski E., 2017, Warsztaty twórcze przy kreacji plastycznej jako doświadczenie partycypacji w sztuce. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 • Kisiel P., 2017, recenzja publikacji w posiadaniu autorek artykułu.
 • Krupiński J., 2015, Interpretacje a inklinacje, inspiracje, intuicje, intencje… . „Wiadomości ASP w Krakowie”, nr 69, 12–19 [pozyskano z: http://www.wiadomosciasp.pl].
 • Kuśpit M., 2004, Postawa twórcza a poziom kompetencji społecznych. W: S. Popek (red.), Twórczość w teorii i praktyce. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 179–190.
 • Pierre J., 1981, Pop-art. Malarstwo – rzeźba. Mała encyklopedia sztuki. Warszawa, Arkady.
 • Postawka-Lech H., 2012, Abstrakcja Warhola. W: B. Górska (red.), Andy Warhol: konteksty = contexts. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 105–109.
 • Smorąg-Różycka M., 2012, Andy Warhol tworzy ikony. W: B. Górska (red.), Andy Warhol: konteksty = contexts. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 65–69.
 • Steliga A., 2017, Być jak pop, być jak Andy …. W: I. Bugajska-Bigos, A. Steliga (red.), Międzynarodowy projekt artystyczny WARHOL. POP KONTEKSTY 30 lat później. International Art Project WARHOL POP CONTEXT 30 years later. Nowy Sącz, Diagram, 18–27.
 • Szarek A., 2016, Po co kształcić artystów? W: I. Bugajska-Bigos, K. Gąsienica-Szostak (red.), Twórczość i edukacja artystyczna. Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 27–28.
 • Szmidt J.K., 2007, Pedagogika twórczości. Gdańsk, GWP.
 • Szmidt K. J., 2013, Pedagogika twórczości. Sopot, GWP.
 • Szmidt J.K., 2005, Pedagogika twórczości. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Tatarkiewicz W., 1988, Dzieje sześciu pojęć. Warszawa, PWN.
 • Tomalski K., 2016, Pobudzać, zarażać! W: I. Bugajska-Bigos, K. Gąsienica-Szostak (red.), Twórczość i edukacja artystyczna. Nowy Sącz, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 17–25.
 • Umesao T., 2003, An Ecological View of History: Japanese Civilization in the World Context, Melbourne, Trans Pacific Press.
 • Uszyńska-Jarmoc J., 2008, Aktywność twórcza jako narzędzie rozwoju i autokreacji człowieka w pełnym cyklu życia. W: W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.), Zdolności. Talent. Twórczość. Tom II. Toruń, WN UMK, 199–208.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_1_79-95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.