PL EN


2019 | 38 | 2 |
Article title

Diagnoza sytuacji problemowej podczas grupowej terapii osób niedostosowanych społecznie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest  zapoznanie czytelnika ze znaczeniem i sposobem przeprowadzania diagnozy w grupie terapeutycznej . Przedstawiona diagnoza sytuacji problemowej bazuje na założeniach koncepcji poznawczo – behawioralnej. W podejściu poznawczo – behawioralnym  problemy osobiste są diagnozowane w kontekście specyficznych sytuacji, które sprawiają problem osobie lub jej otoczeniu. Funkcją diagnozy jest określanie zarówno ograniczeń podopiecznego jak i jego zasobów. W tekście wskazane zostaną elementy składające się na pełen opis sytuacji problemowej. Precyzyjne opisanie sytuacji problemowej pozwala na poznanie sposobu spostrzegania problemowego zachowania przez niego i osoby z jego otoczenia oraz sprawia, że jest on możliwy do zmiany podczas terapii.
Year
Volume
38
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-27
Contributors
author
References
 • • Beck A. T., Emery G. 1985, Anxiety disorders and phobias. New York: Basic Books.
 • • Beck J. S. 2005, Terapia poznawcza. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • • Cormier W. H., Cormier L. S. 1991, Interviewing strategies for helpers: Fundamental skills and cognitive behavioral interventions ( 3 rd ed.) Monterey, CA: Brooks/Cole.
 • • Ellis A. 1998, Terapia krótkoterminowa. Lepiej, głębiej, trwalej, Gdańsk, GWP.
 • • Goldstein A. P., Glick B., Gibbs J. C. 2004, Program Zastępowania Agresji, Warszawa, Instytut „Amity”.
 • • Kołakowski A. 2013, Zaburzenia zachowania u dzieci. (red.) Artur Kołakowski. GWP. Gdańsk.
 • • Mischel W. 1973, Toward a cognitive social learning reconceptualization of personality. Psychological Review, 80, 252 – 283.
 • • Opora R. 2010, Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków.
 • • Popiel A., Pragłowska E. 2008, Psychoterapia poznawczo – behawioralna: teoria i praktyka. Wydawnictwo Paradygmat. Warszawa.
 • • Siemionow J. 2016, Zmiana przekonań utrudniających adaptację społeczną u wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Difin. Warszawa.
 • • Stallard P. 2006, Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą, Poznań, Zysk i S-ka.
 • • Sutton C. 2004, Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk, GWP.
 • • Tomkiewicz – Bętkowska A., Czubak J. 2011, Zgrana klasa Ja Ty My. Impuls. Kraków.
 • • Urban B. 2000, Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • • Urban B. 2012, Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. PWN. Warszawa.
 • • Wilkes T. C. R., Belsher G., Rush A. J., Frank E. 1994 Cognitive therapy for the present adolescents. New York: Guilford.
 • • Wolańczyk T. 2002, Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, Warszawa, Akademia Medyczna.
 • • Yalom I., Leszcz M. 2006, Terapia grupowa. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_2_13-26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.