PL EN


2019 | 38 | 2 |
Article title

Czynności służbowe kuratora rodzinnego z udziałem cudzoziemców – studium przypadku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono analizę przypadku pracy kuratora rodzinnego z obcokrajowcami w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, jakie stoją przed polskim społeczeństwem. Jednym z nich jest proces asymilacji obcokrajowców przyjeżdżających do Polski i osiedlających się tutaj z różnych powodów. Coraz częściej problemy społeczne z udziałem cudzoziemców – rodzin oraz nieletnich, stają się obszarem ingerencji sądu rodzinnego. W badaniu wykorzystano jakościowe studium przypadku, które jest szczególnie  przydatne, gdy chodzi o eksplorację specyfiki mało poznanych zagadnień. Celem badań było poznanie podstawowych problemów kuratora rodzinnego w pracy z podopiecznym, który jest obcokrajowcem.
Year
Volume
38
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-27
Contributors
References
 • Bogdan R. C., Biklen, S. K., 1992, Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon.
 • Bojar H., 2002, Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław : Wydaw. FUNNA.
 • Committee against Torture, Concluding Observations on the Combined Fifth and Sixth Periodic Reports of Poland, CAT/C/POL/CO/5-6, 23 December 2013,
 • http://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/PLIndex.aspx.
 • Committee on Human Rights, Concluding Observations on the Seventh Periodic Report of Poland, CCPR /C/POL/CO/7, 23 November 2016, https://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/PLIndex.aspx; Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations on the Combined Third and Fourth Periodic Reports of Poland, CRC/C/POL/CO/3-4, 30 October2015,
 • http://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/PLIndex.aspx.
 • Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding Observations on the Combined Twentieth and Twenty-First Periodic Reports of Poland, CERD/C/POL/CO/20-21, 19 March 2014, http://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/PLIndex.aspx.
 • Czapów Cz., 1978, Wychowanie resocjalizujące. Warszawa 1978.
 • Eurostat, Statistics On Enforcement of Immigration Legislation, May 2017, https://bit.ly/2tyZZbP.
 • Ferrell J., Hayward K., Young J., 2008, Cultural Criminology: An Invitation. London: Sage 2008, s. 2-3.
 • Fidelus A., 2011, W stronę resocjalizacji inkluzyjnej. „Probacja” 2: 70-86.
 • Górski S., 1982, Metodyka resocjalizacyjna, Warszawa.
 • Grzybowski P.P., 2003, Pedagogika międzykulturowa - wspólny „kawałek podłogi” pedagogów i filozofów. W: Colloquia Comunia 2(75)/2003 numer specjalny „Filozofia pedagogice - Pedagogika filozofii”, s.62-70.
 • Gudykunst W. B., Ting-Toomey S., 1988, Cultural and Interpersonal Communication. London: Sage Publications.
 • Helsinki Foundation for Human Rights, AIDA Country Report: Poland 2017 Update, European Council on Refugees and Exiles (ECRE), February 2017, http://www.asylumineurope.org/reports/country/poland/statistics
 • https://www.rp.pl/Uchodzcy/301039881-Po-Syrii-rzad-wesprze-uchodzcow-w-Afryce.html (dostęp: 31.12.2018).
 • Jedynak T., Stasiak K., 2018, Zadania kuratorów sądowych. W: K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa: Wolters Kluwer, 95-108.
 • Jemielniak D., 2012, Badania jakościowe. Podejścia i teorie. PWN.
 • Klaus W., 2014, Przemoc wobec migrantek przymusowych w Polsce – charakterystyka zjawiska. W: W. Klaus (red.), Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców, Warszawa.
 • Klaus W., Winiarska A., 2011, Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno-kulturowe. „Studia Biura Analiz Sejmowych”, nr 2(26).
 • Konopczyński M., 2006, Metodyka twórczej resocjalizacji. Warszawa: PWN.
 • Kosztolanyi B., Cullen S., 2018, Central European Countries to Skip Migration Summit as EU Tries to Work Out Refugee Issue, CNN, 21st June 2018, https://edition.cnn.com/2018/06/21/europe/hungary-slovakia-poland-czech-skip-migration-summit-intl/index.html (dostęp: 13.01.2019).
 • Kowalski J., Nepalczyk nie poprosi o podwyżkę. W Polsce błyskawicznie wzrasta liczba pracowników z Azji, http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1244393,pracownicy-z-azji-w-polsce-wynagrodzenia-dla-obcokrajowcow.html,( dostęp: 10.09.2018 r.).
 • Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej, 2009, Polityki dotyczące przyjmowania, powrotu oraz integracji w Polsce małoletnich cudzoziemców bez opieki oraz ich liczba. Warszawa.
 • Krzyżak T., Po Syrii rząd wesprze uchodźców w Afryce, https://www.rp.pl/Uchodzcy/301039881-Po-Syrii-rzad-wesprze-uchodzcow-w-Afryce.html.
 • Malorny I., 2015, Zaniedbanie dziecka w rodzinie migracyjnej – aspekty społeczno-prawne. „Resocjalizacja Polska”, nr 10.
 • MIGRANTinfo.pl, Małżeństwo z obywatelem polski,
 • http://www.migrant.info.pl/Ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo_z_obywatelem_Polski.html, (dostęp 11.09.2018 r.).
 • Montgomery I. M., 1992, Multicultural Awareness: Developing Cultural Understanding in the Juvenile Justice System. “Juvenile Probation Tricks of the Trade”, Volume:1, Issue:1.
 • Niezależna.pl, Cudzoziemcy coraz chętniej zostają w Polsce. Urząd podaje nacje, które składają najwięcej wniosków o pobyt, http://niezalezna.pl/231030-cudzoziemcy-coraz-chetniej-zostaja-w-polsce-urzad-podaje-nacje-ktore-skladaja-najwiecej-wnioskow-o-pobyt, (dostęp 19.07.2018 r.).
 • Opora R., 2009, Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych. Gdańsk: Wyd. UG.
 • Parrott L., 1997, Counseling and Psychotherapy. New York: McGraw-Hill.
 • Rzeczpospolita, RPD: małoletni cudzoziemcy bez opieki potrzebują kuratora http://www.rp.pl/Cudzoziemcy/307059924-RPD-maloletni-cudzoziemcy-bez-opieki-potrzebuja-kuratora.html, (dostęp 12.07.2018 r.).
 • Rzeplińska I., Buczkowski K., Czarnecka-Dzialuk B., Klaus W., Kossowska A., Wiktorska P., Woźniakowska-Fajst D., Wójcik D., 2013, Społeczno–polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa.
 • Sanders M., 2003, Building bridges instead of walls: Effective cross-cultural counseling. “Corrections Today”, 65(1), 58-59.
 • Słownik Języka Polskiego, 2018, https://sjp.pwn.pl/.
 • Stake R.E., 2009, Jakościowe studium przypadku. W: N. K. DEnzin, Y. S. Lincoln (red.). Metody badań jakościowych. Warszawa: PWN, 623-654.
 • Stasiak K. (red.), 2018, Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Straussner, S.L., 2002, Ethnic cultures and substance abuse. “Counselor”, 3(6), 34-37.
 • Sue D.W., Sue D, 1999, Counseling the culturally different: Theory and practice (3rd ed.). New York: Wiley.
 • Szałański J., 1978, Resocjalizacja w zakładzie poprawczym. Warszawa: WSiP.
 • Tarver M., Walker S., Wallace P.H., 2002, Multicultural Issues in the Criminal Justice System, Boston: Allyn and Bacon.
 • Trafiałek E., 2001, Środowisko społeczne i praca socjalna. Katowice: Wyd. Śląsk.
 • Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 (Dz. U. z dnia 12 września 2001).
 • Wirkus Ł., 2018, Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Procedury postępowania kuratora sądowego. W: K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa: Wolters Kluwer, 778-813.
 • Wirkus Ł., 2018, The role of the family court in Poland in preventing manifestations of demoralization and juvenile delinquency on the example of preventive and re-socialization activities of probation officers. “The Polish Journal of Criminology”. Nr 4 (1). 70-89 DOI: 10.5604/01.3001.0012.5964
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_2_169-189
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.