PL EN


2019 | 38 | 3 |
Article title

„Bo we mnie zdrowie i siła jest…” Edukacyjna analiza transakcyjna z perspektywy pozytywnej psychopedagogiki

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
From the very beginning, transactional analysis (TA) in its psychotherapeutic dimension has been guided by the same assumptions which form the basis of positive psychology. This fact has been pointed out by a number of authors publishing in Transactional Analysis Journal. The implementation of transactional analysis into education and its problems, models and solutions additionally increase the involvement of this concept in contemporary positive psychology.
PL
Analiza transakcyjna (AT) jako jeden z kierunków psychoterapii od początku swojego istnienia kierowała się założeniami bliskimi psychologii pozytywnej. Na ten fakt zwraca uwagę wielu autorów publikujących w „Transactional Analysis Journal”. Implementacje analizy transakcyjnej do edukacji i pojawiające się tutaj problemy, modele i rozwiązanie dodatkowo zwiększają zaangażowanie tej koncepcji w kierunku współcześnie rozumianej psychologii pozytywnej.
Year
Volume
38
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-28
Contributors
References
 • Allen J.R., 2006, Oklahoma City Ten Years Later: Positive Psychology, Transactional Analysis, and the Transformation of Trauma from a Terrorist Attack. „Transactional Analysis Journal”, 2(36), 120–133.
 • Barrow G., 2007, Wonderful World, Beautiful People: Reframing Transactional Analysis as Positive Psychology. „Transactional Analysis Journal”, 3(37), 206–209.
 • Berne E., 1961, Transactional analysis in psychotherapy: A systematic individual and social psychiatry. New York: Grove Press.
 • Berne E., 1963, The structure and dynamics of organizations and groups. New York: Grove Press.
 • Berne E., 1987, W co grają ludzie? Psychologia stosunkow międzyludzkich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bonds-White F., 1995, The group in the individual and the individual in the group. Workshop presented at the annual conference of the International Transactional Analysis Association. San Francisco.
 • Buber M., 1992, Ja i ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Carr A., 2009, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Choy A., 1990, The Winners Triangle. „Transactional Analysis Journal”, 1(20), 40–46.
 • Colman A.M., 2009, Słownik psychologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czapiński J. (red.), 2004, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fortuna P., 2012, Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryn zrobić lemoniadę. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Haidt J., 2007, Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Harris T.A., 1987, W zgodzie z sobą i z tobą. Praktyczny przewodnik po analizie transakcyjnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy.
 • Jagieła J., 2013, Integracja osobowości jako wartość edukacyjna: perspektywa edukacyjnej analizy transakcyjnej. „Postawy Edukacji”, 6, 119–139.
 • Jagieła J., 2015, Autonomia a jakość życia. Perspektywa analizy transakcyjnej. „Dyskurs Pedagogiczny”, 14, 15–25.
 • Jagieła, J., 2016, Emotional literacy. „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”, 5, 245–249. DOI: 10.16926/eat.2016.05.15.
 • Jagieła J., 2017, Znaczenie modelu płynności funkcjonalnej Susannah Temple (FF – functional fluency) dla edukacyjnej analizy transakcyjnej. „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”, 6, 19–48. DOI: 10.16926/eat.2017.05.02.
 • Jagieła J., 2018, Edukacyjna analiza transakcyjna na tle innych orientacji psychopedagogicznych. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
 • Jagieła J., 2018a, Transakcyjny model przemocy szkolnej. „Studia Pedagogica Ignatiana”, 1(21), 41–61. DOI: 10.12775/Spi.2018.1.002.
 • Karpman S., 1968, Drama Triangle Script Drama Analysis. „Transactional Analysis Bulletin”, 7(26), 39–43.
 • Kausler W., 2018, Transaktionsanalyse im Bereich Bildung. „Zeitschrift für Transaktionsanalyse”, 2 (35), 130–133.
 • Kolber M. (b.d.), Zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji, opublikowano: https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1716 [dostęp: 28.12.2018].
 • Koopmans L., 2019, Autonomy is also dependency. „TA Magazine. English Edition”, 1, 7–11.
 • Massey R.F., 1996, Transactional Analysis as Social Psychology. „Transactional Analysis Journal”, 1(26), 91–99.
 • Napper R., 2009, Positive Psychology and Transactional Analysis. „Transactional Analysis Journal”, 1(39), 61–74.
 • Niemierko B., 2007, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Okoń W., 1987, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: PWN.
 • Pluskota-Lewandowska A., 2011, Pozytywnie w edukacji. „Kultura i Edukacja”, 3(82), 147–174.
 • Schachner S., 2016, Models of transactional analysis in educational management. „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”, 5, 39–45.
 • Seligman M., 2003, Authentic happiness. London: Nicholas Brearly.
 • Seligman M.E.P., Parks A.C., Stern T., 2004, A balanced psychology and full life. „Philosophical Transactions of the Royal Society (B)”, 359, 1379–1381.
 • Seligman M.E.P., 2005, Positive Psychology. Positive Prevention and Positive Therapy. W: C.R. Snyder, S.J. Lopez (red.), Handbook of Positive Psychology (s. 4–9). New York: Oxford University Press.
 • Snyder C.R., Lopez S.J. (red.), 2005, Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press.
 • Sokołowska E., 2013, Czy analiza transakcyjna może być użyteczna w coachingu? „Coaching Review”, 1 (4), 41–59.
 • Soles S., 1963, Social dynamics. A study of classroom games – Progress report. „Transactional Analysis Bulletin”, 8(2) nr 8, 97–110.
 • Steiner C.M., 1984, Emotional Literacy. „Transactional Analysis Journal”,14(3), 162–174.
 • Steiner C.M., 1996, Emotional literacy training: The application of transactional analysis to the study of emotions. „Transactional Analysis Journal”, 26(1), 31–39.
 • Stewart I., Joins V., 2016, Analiza transakcyjna dzisiaj. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Temple S., 2004, Building self-awareness, opublikowano: https://westtownapps.com/modx2/section-a/ [dostep: 7.01.2019].
 • Temple S., 2015, Celebrating Functional Fluency and Its Contribution to Transactional Analysis Theory. „Transactional Analysis Journal”, 1(45), 10–22. DOI:10.1177/0362153714568803.
 • Van Beekum S., 1995, Learning about ego states and ego. Haarlern, Netherlands: lAS International.
 • Van Beekum S., Krijgman B., 2000, From Autonomy to Contact. „Transactional Analysis Journal”, 1(30), 52–57.
 • Zaczyński W.P., 1990, Uczenie się przez przeżywanie. Warszawa: WSiP.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_3_13-31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.