PL EN


2019 | 38 | 3 |
Article title

Rekonstrukcja pamięci domu rodzinnego a źródła zainteresowań zadaniami ponadosobistymi

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the article I used fragments of my research studies, prepared on the basis of narrative interviews. I formulated the main research problem in the form of a question: What is the significance of the family in shaping prosocial attitudes among those who perform over-personal tasks? I am also looking for answers to the following questions: Can you find sources of interest in social issues within your and your family biography? Thanks to the use of narrative interviews, I was able to read and understand elements of the subjects reality. I was able to look into the sources and experiences related to the over-personal tasks of the examined persons. Their subjective interpretations of their behaviors, experiences related to different situations, people and events gave a clear picture about the importance of the family in forming a prosocial profile.
PL
W artykule wykorzystałam fragmenty moich badań, przygotowanych na podstawie wywiadów narracyjnych. Główny przyjęty przeze mnie problem badawczy sformułowałam w formie pytania: jakie znaczenie ma rodzina w kształtowaniu postaw prospołecznych u tych osób, które realizują zadania ponadosobiste? Poszukuję również odpowiedzi na pytanie: czy w biografii własnej i rodziny można odnaleźć źródła zainteresowania problematyką społeczną? Dzięki zastosowaniu wywiadów narracyjnych mogłam zrozumieć elementy rzeczywistości badanych. Mogłam dokonać wglądu w źródła i doświadczenia związane z realizacją zadań ponadosobistych badanych osób. Ich subiektywne interpretacje swoich zachowań, przeżyć związanych z różnymi sytuacjami, osobami, wydarzeniami, dały obraz znaczenia rodziny w formowaniu postaw prospołecznych.
Year
Volume
38
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-28
Contributors
References
 • Czerniawska O., 2000, Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii. Łódź, Wydawnictwo WSHE.
 • Falkowski A., Maruszewski T., Nęcka E., 2018, Procesy poznawcze. W: J.J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, t.1. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 339–509.
 • Izdebska J., 2016, Rodzina. W: K. Chałas, A. Maja (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom, Wydawnictwo Polwen.
 • Kawula S., Janke S., 2014, Polimorficzność i komplementarność badań nad współczesną rodziną. W: S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kułaczkowski J., 2010, Pedagogika rodziny. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, t. 4. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 175−198.
 • Łobocki M., 2010, Teoria wychowania w zarysie. Kraków, Wydawnictwo Impuls.
 • Łukaszewski W., 1984, Szanse rozwoju osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Maruszewski T., 2000, Pamięć autobiograficzna jako podstawa tworzenia doświadczenia indywidualnego. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki: Psychologia ogólna, t. 2. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 165–182.
 • Maruszewski T., 2017, Psychologia poznania. Umysł i świat. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Modrak M., 2016, Pamięć ulepszana. Kraków, Wydawnictwo Impuls.
 • Plopa M., 2015, Psychologia rodziny. Teoria i badania. Kraków, Wydawnictwo Impuls.
 • Świetochowski W., 2017, Rodzina w ujęciu systemowym. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 • Wojciszke B., 2013, Psychologia społeczna. Warszawa, Wydawnictwo naukowe Scholar.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_3_285-296
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.