PL EN


2020 | 39 | 1 |
Article title

Health education from the perspective of the periodical „Echa Zdrojowe" (1914)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The low hygiene level had a negative impact on the health and quality of life in Poland at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. The solution that could improve the current state of affairs was promoting a healthy lifestyle in the education of the young generation of Poles. In the enthusiasm for health popularizing at the turn of the century, magazine articles suggested where to go for treatment, what procedures to use and how to spend free time. This mission was implemented using the balneological periodical „Echa Zdrojowe” (1914), which published content promoting the principles of hygiene and health education in society. The values of the spa in Ciechocinek were particularly praised, active forms of recreation were promoted, and the educational role of the sport was highlighted. Thanks to press reports, social knowledge about the possibilities of holiday leisure, such as summer camps which aimed at relaxation and improving health increased.
PL
Zły stan higieny miał negatywny wpływ na zdrowie i jakość życia społeczeństwa polskiego przełomu XIX i XX wieku. Rozwiązaniem mogącym wpłynąć na jego poprawę była promocja zdrowego trybu życia w wychowaniu młodych pokoleń Polaków. W zapale popularyzowania zdrowia na przełomie XIX i XX wieku publicyści na łamach czasopism podpowiadali, do jakiego miejsca jechać na kurację, z jakich zabiegów leczniczych skorzystać oraz przedstawiali możliwości spędzania wolnego czasu. Narzędziem do realizacji tej misji było balneologiczne czasopismo „Echa Zdrojowe” (1914), na łamach którego publikowano treści propagujące wśród społeczeństwa zasady higieny i wychowania zdrowotnego, szczególnie zachwalano walory uzdrowiska w Ciechocinku, promowano aktywne formy wypoczynku, doceniając wychowawczą rolę sportu. Dzięki doniesieniom prasowym wzrastała wiedza społeczna, dotycząca możliwości wakacyjnego wypoczynku, zwłaszcza tego zorganizowanego, czyli kolonii, mających na celu wyłącznie wypoczynek oraz poprawę stanu zdrowia.
Year
Volume
39
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-04-09
Contributors
References
 • „Schronisko dla pracujących kobiet”, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 3.
 • Bieliński J., 1914, Ostatnie słowo w sprawie „Listu otwartego” dra Bielińskiego, „Echa Zdrojowe” nr 15.
 • Dudek D., 2012, Podstawy prawne zrzeszeń sportu piłki nożnej na terenie Galicji. W: J. Chełmecki (red.), Początki piłki nożnej w Polsce: materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Małopolski Związek Piłki Nożnej i Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Warszawa.
 • Dzikowski S., 1914, „Echa Zdrojowe” nr 13/14.
 • Dzikowski S., 1914, Ciechocinek, „Echa Zdrojowe” nr 13/14.
 • Dzikowski S., 1914, Idea kolonii letnich, „Echa Zdrojowe” nr 6.
 • Dzikowski S., 1914, Na czasie, „Echa Zdrojowe” nr 1; nr 4.
 • Dzikowski S., 1914, Poświęcenie gmachu Kolonii leczniczej w Ciechocinku, „Echa Zdrojowe” nr 7.
 • Dzikowski S., 1914, Powstanie Kolonii Letnich w Warszawie, „Echa Zdrojowe” nr 6.
 • Encyklopedia. Zbiór wiadomości. Z wszystkich gałęzi wiedzy, 1898, t. 2: M-Ż, Lwów.
 • Fijałek J., 1998, Tradycje zdrowia publicznego w historii medycyny powszechnej i polskiej, Łódź.
 • Higiena piękności, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 6.
 • Higiena rozrywek, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 8; nr 9.
 • K.J-ski., 1914, „Gospoda dla chorych włościan w Ciechocinku”, „Echa Zdrojowe” nr 4.
 • Korespondencje własne, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 2.
 • Kronika, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 3; nr 4; nr 5; nr 6; nr 7; nr 9; nr 11.
 • O uleczalności chorób płucnych, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 1; nr 2.
 • Ochrona dzieci pracujących, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 11.
 • Pr. Kell., 1914, Plac sportowy (?), „Echa Zdrojowe” nr 12.
 • R. Bednarz-Grzybek, 2018, Wychowanie zdrowotne w polskojęzycznych czasopismach uzdrowiskowych, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Redakcja, 1914, Marian Raczyński, „Echa Zdrojowe” nr 3.
 • Rozmaitości, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 8; nr 9.
 • Ryfowa A., 1990, Polska kultura fizyczna w czasach zaborów (1815-1918). W: Z. Grot, T. Ziółkowska (red.), Dzieje kultury fizycznej (do roku 1918), Warszawa-Poznań.
 • Sadolin F., 1914, Gimnastyka a odrodzenie ludzkości, „Echa Zdrojowe” nr 2.
 • Sport w Ciechocinku, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 15.
 • Uczczenie Mariana Raczyńskiego, 1914, „Echa Zdrojowe” nr 5.
 • Widy-Wirski F., 1959, Z podstawowych zagadnień historii medycyny. Próba wstępu do naukowej historii medycyny, Warszawa.
 • Wroczyński R., 1971, Dzieje wychowania fizycznego i sportu. Od końca XVIII wieku do roku 1918, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2020_39_1_219-232
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.