PL EN


2020 | 39 | 1 |
Article title

Opieka nad dziecmi w Polsce i jej recepcja na Ukrainie: historiografia problemu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Ukrainian scholars’ interest in the pedagogical concepts of Poland is due to the necessity to identify developmental stages of custodianship and educational systems, trace similarities and discrepancies, distinguish axiological ideas in the educational theory and practice of Poland in the XX – early XXI centuries and further use them in the social realities of Ukraine. Cooperation of teachers from both countries has made it possible to conduct joint scientific projects, prepare a series of publications on the importance of child custody theoretical and methodological principles in the educational theory and practice of Poland. The works of Ukrainian scholars (1988–2017) dedicated to Polish child custody, including monographs, collections of scholarly articles, defended dissertations, substantiating the importance of studying theoretical and methodical foundations of custodianship in the educational theory and practice of Poland, taking into account national features as outlined by activities of Polish scholars, who laid the foundations of the child custody studies and brought about transformation of the Polish society’s values, have been analyzed. Now, Ukrainian educators should focus on improving forms, methods and means of custodianship, modernizing institutional forms of care, analyzing children’s needs.
PL
Zainteresowanie ukraińskich naukowców koncepcjami pedagogicznymi Polski wynika z chęci identyfikacji tendencji rozwojowych i postępowych idei systemów opiekuńczo-wychowawczych, różnic i podobieństw, rozróżniania idei aksjologicznych w teorii i praktyce pedagogicznej Polski XX i początku XXI wieku w celu twórczego wykorzystania w społeczeństwie ukraińskim. Współpraca pedagogów obu krajów umożliwiła realizację wspólnych projektów naukowych oraz przygotowanie szeregu publikacji. Przeanalizowano badania ukraińskich naukowców (1988–2017) nad problematyką opieki nad dziećmi w Polsce, monografie, zbiory prac naukowych, rozprawy doktorskie, które uzasadniały znaczenie studiowania teoretycznych i metodycznych podstaw opieki w teorii i praktyce pedagogicznej Polski, biorąc pod uwagę cechy narodowe oraz poprzez pryzmat aktywności jej przedstawicieli, którzy położyli podwaliny pod teorię i praktykę opieki, wpłynęli na pozytywną transformację wartości polskiego społeczeństwa. Innowacyjne poszukiwania ukraińskich wychowawców powinny skupiać się na udoskonaleniu form, metod i środków systemu opiekuńczo-wychowawczego, modernizacji instytucjonalnych form opieki i uwzględnieniu potrzeb dziecka.
Year
Volume
39
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-04-09
Contributors
References
 • Ashby C.M., 2003, Foster Care: States Focusing on Finding Permanent Homes for Children, but Long-Standing Barriers Remain. Washington, United States General Accounting Office.
 • Brennan D., 1998, The Politics of Australian Child Care: Philanthropy to Feminism and Beyond. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Clarke-Stewart A., Allhusen V., 2005, What We Know about Childcare. Cambridge, Harvard University Press.
 • Connolly M., Morris K., 2012, Understanding Child and Family Welfare: Statutory Responses to Children at Risk. London, Palgrave Macmillan.
 • Czepil M. (ed.), 2010, Care and upbringing of children: history and the present. Drohobych, DDPU im. Ivana Franki.
 • Сzepil M., 2015, Spuścizna pedagogiczna Janusza Korczaka i jej recepcja na Ukrainie: historiografia problemu. W: M. Czepil, R. Bednarz-Gryzbek, M. Hajkowskiej (red.), Janusz Korczak – Przyjaciel dzieci. W nurcie rozważań pedagogicznych. Lublin, UMCS , 57–72.
 • Denysiuk S., 2000, The problem of personality formation in the pedagogical heritage of a pedagog-humanist J. Korchak: extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.01. Kyiv, NAPNU.
 • Dziubynska K., 2015, The care and education of orphans in the activities of the charitable societies of Poland (XIX – early twentieth century): candidate’s thesis: 13.00.01. Drohobych, DDPU im. Ivana Franka.
 • Gelles R., 2017, Out of Harm’s Way: Creating an Effective Child Welfare System. London, Oxford University Press.
 • Hayden C., Goddard J., Gorin S., Van der Spek N., 1999, State Child Care: Looking After Children? London&Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers.
 • Hertsyuk D., Mishchyshyn I., 2014, Development of Ukrainian and Polish education and pedagogical thought (XIX – XXI centuries). Vol. 4. Theory and practice of guardian pedagogy in Ukraine and Poland (XIX–XXI centuries). Lviv, LNU im. Ivana Franka.
 • Hutchinson J.R., Sudia C., 2002, Failed Child Welfare Policy: Family Preservation and the Orphaning of Child Welfare. Lanham, MD, University Press of America.
 • Ishchuk S., 2002a, Parental education in the context of pedagogical thought V.O. Sukhomlinsky and Janusz Korczak. „Scientific notes of the Ternopil State Pedagogical University. Series: Pedagogy”, Vol. 5, 276–281.
 • Ishchuk S., 2002b, Possibilities of Using the Pedagogical Heritage of Janusz Korczak in the Process of Preparing a Social Pedagogue. „Scientific notes of the Ternopil State Pedagogical University. Series: Pedagogy”, Vol. 10, 29–30.
 • Kalenychenko N., 1978, The unlucky power of humanity: (To the 100th anniversary of the birth of J. Korchak). „Radianska shkola”, Vol. 7, 102–105.
 • Kalenychenko N., Ilchenko Zh., 1993, Life given to children. „Elementary School”, Vol. 9, 56–58.
 • Karpenko О., 2017, Child care in Poland: historical and pedagogical aspect. Drohobych, DDPU im. Iwana Franki.
 • Karpenko О., 2017, Opieka nad dziećmi w Polsce w porównawczo-historycznej retrospektywie (1900–2016): przewodnik bibliograficzny. Drohobych, DDPU im. Ivana Franki.
 • Khanenko V., 1997, The problem of humanization of education in the context of the development of Polish pedagogy of the interwar period (1918–1939): candidate’s thesis: 13.00.01. Kyiv, KD LU.
 • Klein A., 1992, Debate Over Child Care, 1969–1990: A Sociohistorical Analysis. Albany, State University of New York Press.
 • Kohut S., 2005, Systems of professional training of social pedagogue in higher educational institutions of education of Ukraine and Poland (comparative analysis): extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.01. Lviv, LNU im. Ivana Franka.
 • Koval L., 1995, In memory of Janusz Korczak: Polish teacher, doctor and writer. „Khreshchatyk”, Vol. 33, 6.
 • Kushnir W., 2001, Childhood and the rights of children in the pedagogical heritage of Janusz Korczak and Vasyl Sukhomlinsky. „Scientific Herald of the Southern Ukrainian K.D. Ushinsky National Pedagogical University”, Vol. 3–4, 44–48.
 • Kushnir W., 2002, Self-education in the pedagogical heritage of Janusz Korczak and Vasyl Sukhomlinskiy. Kyiv, Naukovyi svit.
 • Kushnir W., 2004, Leading humanistic ideas of the creative heritage of Janusz Korczak in the context of development of the national pedagogical thought: extended abstract
 • of candidate’s thesis: 13.00.01. Kyiv, NAPNU.
 • Lafferty R., 2013, The Guardianship of Best Interests: Institutional Care for the Children of the Poor in Halifax, 1850–1960. Ontario, McGill-Queen’s Press.
 • Laktionova H., 2001, (ed.) Innovative forms of child custody: international and national experience. Kyiv, Naukovyi svit.
 • Lohvynenko T., 2016, Theory and Practice of Preparing Social Practees in the Universities of Scandinavian Countries: Dania, Norway, and Sweden: extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.01. Drohobych, DDPU im. Ivana Franki.
 • Lohvynenko T., Huk O., 2014, Methodology of social and educational work in modern conditions. Drohobych, DDPU im. Ivana Franki.
 • Michel S., The History of Child Care in the U.S.A., opublikowano: http://socialwelfare. library.vcu.edu/programs/child-care-the-american-history/ [dostęp: 20.07.2018].
 • Mysko W., 2017, Childhood centered in the pedagogical heritage of Janusz Korczak: extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.01. Drohobych, DDPU im. Ivana Franki.
 • Polishchuk W., 2010, The main tendencies of modernization of the system of vocational training of social workers in European countries. „Collection of scientific works of Kamenets-Podolsky National University named after Ivan Ogienko. Series: Socio-pedagogical”, Vol. 14, 334–342.
 • Polishchuk W., 2014, Professional training of social workers in the educational systems of the Scandinavian countries. „Scientific herald of Uzhgorod National University. Series: Pedagogy. Social work”, Vol. 34, 144–146.
 • Richard Ed., McKenzie B., 1999, Rethinking Orphanages for the 21st Century. London, Sage Publications.
 • Rohova P., Bukshyna T. (ed.), 2003, Polish pedagogue-humanist Janusz Korczak (1878–1942): to the 125th anniversary of his birth: biobibliographical index. Kyiv, DNPBU.
 • Savchenko N., 2010, Formation and development of extracurricular education and upbringing in Poland (XVIII – XX centuries). Vol. 1. Public-pedagogical movements. Kirovohrad, KOD.
 • Savchenko N., 2013, Theory and practice of out-of-school education for young people in Poland (last quarter of the XIXthcentury – mid XXth century). Kirovohrad, KDPU.
 • Sysoieva S., Sokolova, I., 2003, Janusz Korczak (1878–1942). Essays on the history of the development of pedagogical thought. Kyiv, Tsul. The number of children in Ukraine has decreased almost twice, opublikowano: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2165052-kilkist-ditej-v-ukraini-zmensilasmajze-vdvici.html.
 • Tobis D., 2000, Moving from Residential Institutions to Community-Based Social Services in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington D.C., World Bank.
 • Vlasova O., 1993, Problems of vocational training of Children’s Village educators in the heritage of Hermann Gmeiner: candidate’s thesis: 13.00.01. Kyiv, Kyivskyi derzhavnyi pedahohichnyi instytut inozemnykh mov.
 • Yakym Yu., 2012, The education of orphan children in the Polish pedagogy of the interwar period: candidate’s thesis: 13.00.01. Drohobych, DDPU im. Ivana Franki.
 • Zabuta T., 1997, Children’s self-government in the pedagogical heritage of Janusz Korczak: extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.01. Odessa, PPDU.
 • Zabuta T., Yamnytskyi M., 1997, Pedagogical work of Janusz Korczak. Rivne: Vyd-vo F. Pyshniuka.
 • Zajchenko N., 2015, The development of the theory and practice of social pedagogy in Hispanic countries in the XXth and early XXIst centuries: extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.01. Kyiv, NAPNU.
 • Zavhorodnia T., Lysenko N., Marzec D., Stuparyk B., 2002, Custody of children in transformation period of social order. Ivano-Frankivsk – Uzhhorod, Mystetska liniia.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2020_39_1_251-267
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.