PL EN


2020 | 39 | 1 |
Article title

Szalom bajit – religijna rodzina żydowska i dziedzictwo kulturowe

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Its main purposes were to establish patterns of Jewish family life and to identify the main forms and content of the family message regarding cultural heritage at the disposal of religious families. The qualitative research involved identifying four main elements of the transmission of tradition. According to Jerzy Nikitorowicz, they are: a functional element – transmission mechanisms; an objective element – content of the cultural goods transmitted; a subjective element – carriers of tradition; and an educational element. At the first stage of the research, several free-form interviews (similar to expert opinion survey) Based on the interviews the most important contexts regarding the transmission of cultural content in the modern family and the essence of the transmission of Jewish religious and linguistic heritage were sought.
PL
W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań realizowanych wśród polskich rabinów. Ich głównym celem było ustalenie wzorów żydowskiego życia rodzinnego oraz zidentyfikowanie głównych form i treści rodzinnego przekazu dziedzictwa kulturowego, pozostającego w dyspozycji rodzin religijnych. Projekt o charakterze jakościowym zakładał ustalenie czterech głównych elementów przekazu tradycji, wedle Jerzego Nikitorowicza są to: czynnościowy – mechanizmy przekazu, przedmiotowy – treści przekazywanych dóbr kultury, podmiotowy – nosiciele tradycji oraz edukacyjny. Na pierwszym etapie zrealizowano kilka wywiadów swobodnych (zbliżonych do eksperckich). Na podstawie wywiadów starano się wskazać na najistotniejsze konteksty dotyczące transmisji treści kulturowych we współczesnej rodzinie oraz istoty przekazu żydowskiego dziedzictwa religijnego i językowego.
Year
Volume
39
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-04-09
Contributors
References
 • Bagrowicz J., 1999, Pedagogia przymierza (II). Założenia pedagogii rodziny w świetle Biblii. „Paedagogia Christiana”, z. 1/3, 47–63.
 • Bilewicz M., Wójcik A., 2010, Does Identification predict Community involvement? Exploring consequences of Social Identification among the Jewish minority in Poland. „Journal of Community & Applied Social Psychology”, nr 20, 72–79. DOI : 10.1002/casp.1012.
 • Borzymińska Z., 2004, Żydowska narzeczona, żydowska żona. Obyczajowość ujęta w ramy prawa. W: A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i małżeństwo. Społecznokulturowe aspekty seksualności. Warszawa, Wydawnictwo DIG, 119–141.
 • Cukras-Stelągowska J., 2016, Świat wartości żydowskich w przekazie międzypokoleniowym. Amerykańska rodzina żydowska wobec ciągłości i zmiany kulturowej. W: J. Cukras-Stelągowska (red.), Pamiętanie i zapominanie. Konteksty pedagogiczne. Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 192–209.
 • Friedman M., 1996, Tradycja rodzinna w judaizmie. „Collectanea Theologica”, nr 66/2, 39–48. Gudonis M., 2003, Particularizing the universal: new Polish Jewish identities and a new framework of analysis. W: Z. Gitelman, B. Kosmin, A. Kovács (red.), New Jewish Identities: Contemporary Europe And Beyond. Budapest, Central European University Press, 243–262.
 • Kubinowski D., 2011, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Lorenz J., 2016, Polish newcomers to Jewishness: A reflection in the wake of the revival. W: N. Fisher, T. Parfitt (red.), Becoming Jewish: New Jews and Emerging Jewish Communities in a Globalized World. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 167–184.
 • Misiejuk D., 2011, Wychowanie na pograniczu kulturowym. Zagadnienia transferu wartości a marginalizacja tradycji. Wyzwania edukacji międzykulturowej. W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska, Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Cieszyn–Warszawa–Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 123–131.
 • Nikitorowicz J., 2009, Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Pałubicki W., Iluk J., 1995, Małżeństwo i rodzina w dawnym judaizmie i starożytnym chrześcijaństwie. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Reszke K., 2013, Powrót Żyda. Narracje tożsamościowe trzeciego pokolenia Żydów w Polsce po Holokauście. Kraków-Budapeszt, Wydawnictwo Austeria.
 • Rostowska T., 1995, Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Sakowicz E., 2011, Wychowanie młodego pokolenia w religii biblijnego Izraela. „Paedagogia Christiana”, nr 1/27, 25–47.
 • Shoeman S., 1997, Early Hebrew education and its significance for present-day educational theory and practice. „HTS Teologiese Studies/Theological Studies”, nr 53 (1/2), 407–427. DOI 10.4102/hts.v53i1/2.1635.
 • Skrypionek Ł., 2011, Wywiad ekspercki – nowa perspektywa metodologiczna w badaniach pedagogicznych. W: A. Gajdzica, A. Minczanowska, M. Stokłosa (red.), Orientacje jakościowe w badaniach pedagogicznych. „Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów”, z. 15, Cieszyn, Kraków, Impuls, 129–147.
 • Szwarcman-Czarnota B., 2008, W łańcuchu tradycji. W: A. Lipowska-Teutsch, E. Ryłko (red.), Pamięć wędrówki. Wędrówka pamięci. Kraków 2008, 21–27.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2020_39_1_43-55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.