Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 39 | 2 |

Article title

Linguistic sources of stereotyping, prejudice and discrimination against circular migrants' children

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents the results of 4 experiments testing linguistically induced processes of stereotyping, prejudice and discrimination of circular migrants’ children (so-called „euroorphans”). Using the semantic supraliminal priming procedure the schemata of „euroorphan”, „orphan”, „euro” and „child” (control condition) werearoused, and then the subjects were asked to complete experimental task. Participants from „euroorphan” and „orphan” condition (a) were more inclined to associate ambiguous material (fingerprints) with the low intelligence of their alleged owners (exp. 1), (b) more/less accurately identified the expression of sadness/happiness emotions presented in the photos of children’s faces (exp. 2) and (c) were less patient, interrupting the investigator's activity faster(exp. 3) than subjects from „child” as well as „euro” and „orphan” conditions, taken together. The obtained results were summarized in two meta-analyses. The average effect size of „euroorphan” label ranged from d-Cohen = 0.608 to 1.614.
PL
W artykule przedstawiono wyniki 3 eksperymentów testujących językowo wzbudzane procesy stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci cyrkularnych migrantów (tzw. eurosierot). Korzystając z procedury torowania nadprogowego semantycznego, wśród uczestników wzbudzano schematy: „eurosieroty”, „sieroty”, „euro” i „dziecka” (warunek kontrolny), a następnie proszono ich o rozwiązanie zadania właściwego. Osoby korzystające z terminu „eurosierota” i „sierota”: (a) chętniej wiązały niejednoznaczny materiał (odciski palców) z niską inteligencją ich rzekomych właścicieli (eksp. 1), (b) trafniej/mniej trafnie rozpoznawały ekspresje emocji smutku/radości na fotografiach twarzy dzieci (eksp. 2) i (c) były mniej cierpliwe, szybciej przerywając wykonywaną przez badacza czynność niż uczestnicy z warunków: „dziecko” oraz „euro” i „sierota”, traktowanych łącznie. Uzyskane wyniki podsumowano w dwóch metaanalizach. Średnia wielkość efektu etykiety „eurosierota” wahała się od d-Cohena = 0,608 do 1,614.

Year

Volume

39

Issue

2

Physical description

Dates

published
2020
online
2020-06-03

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu Laboratorium Mikroprocesów Edukacji

References

 • Autor i in., 2013.
 • Autor, 2016.
 • Autor, 2018.
 • Balcer A., Buras P., Gromadzki G., Smolar E., 2016, Polacy wobec UE: koniec konsensusu. Warszawa, Fundacja Batorego.
 • Bargh J.A., Chen M., Burrows L., 1996, Automaticity of social behavior: Direct effects of trait construct and stereotype activation on action. „Journal of Personality and Social Psychology”, t. 71, 230–244.
 • Bogaczyk G., 2016, Lubelskie: Rodzice za granicą, a eurosieroty zostają, opublikowano: http://www.kurierlubelski.pl/aktualnosci/a/lubelskie-rodzice-za-granica-a-eurosieroty-zostaja,11429397/ [dostęp: 28.12.2018].
 • Brzezińska A.I., Matejczuk J., 2011, Psychologiczne konsekwencje eurosieroctwa: funkcjonowanie
 • rodziny, diagnoza i pomoc. „Studia Edukacyjne”, t. 17, 71–87.
 • Carnaghi A., Maass A., 2008, Derogatory language in intergroup context: Are “gay” and “ fag” synonymous? W: Y. Kashima, K. Fiedler, P. Freytag (red.), Stereotype dynamics: Language-based approaches to the formation, maintenance, and transformation of stereotypes. New York, LEA , 117–134.
 • Cooper H., 2015, Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach. Los Angeles, SAGE.
 • Czykwin E., 2008, Stygmat społeczny. Warszawa, WN PWN.
 • de Boer H. Timmermans A.C., van der Werf M., 2018, The effects of teacher expectation interventions on teachers’ expectations and student achievement: narrative review and meta-analysis. „Educational Research and Evaluation”, t. 24, 180–200.
 • Devine P.G., Monteith M.J., 1999, Automaticity and control in stereotyping. W: S. Chaiken, Y. Trope (red.), Dual-process theories in social psychology. New York, Guilford
 • Press, 339–360.
 • Dovidio J.F., Major B., Crocker J., 2008, Piętno: wprowadzenie i zarys ogólny. W: T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull (red.), Społeczna psychologia piętna. Warszawa, WN PWN, 23–45.
 • Fiske S.T., Taylor S.E., 2013, Social cognition. From brain to culture. Boston, McGraw Hill Higher.
 • Försterling F., 2005, Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie. Gdańsk, GWP.
 • Goffman E., 2007, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk, GWP.
 • Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination, 2009, Nelson T.D. (red.), New York, Psychology Press.
 • Handbook of research methods in social and personality psychology. Handbook of research methods in social and personality psychology, 2014, H.T. Reis H.T., C.M. Judd,
 • (red.), Cambridge, Cambridge University Press.
 • Jussim L., 2017, Précis of social perception and social reality: Why accuracy dominates bias and self-fulfilling prophecy. „Behavioral and Brain Sciences”. DOI: 10.1017/
 • S0140525X1500062X, e1.
 • Kozak S., 2010, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 • Kunda Z., 1999, Social cognition: Making sense of people. Cambridge, MIT Press.
 • Nieuświadomiony afekt. Najnowsze odkrycia, 2007, Ohme R.K. (red.), Gdańsk, GWP.
 • Sajkowska M., 1999, Stygmat społeczny. Społeczne postrzeganie wychowanków domów dziecka. Warszawa, ISNS UW.
 • Slany K., Slusarczyk M., 2013, International migration of Poles according to the National Census – 2011 report. Trends and socio-demographic characteristics, opublikowano: http://www.euroemigranci.pl/dokumenty/pokonferencyjna/Slany_Slusarczyk.pdf [dostęp: 28.12.2018].
 • Slany K., Ślusarczyk M., Pustułka P., 2016, Polskie rodziny transnarodowe: dzieci, rodzice, instytucje i więzi z krajem. Kraków, KB nM PAN.
 • Stereotype dynamics: Language-based approaches to the formation, maintenance, and transformation of stereotypes, 2008, Y. Kashima, K. Fiedler, P. Freytag (red.), London, LEA .
 • Weathington, B.L., Cunningham C.J., Pittenger D.J., 2010, Research methods for the behavioral and social sciences. Hoboken, NJ, Wiley.
 • Whitley B.E., Kite M.E., 2010, The psychology of prejudice and discrimination. Belmont, Wadsworth.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2020_39_2_113-133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.