PL EN


2020 | 39 | 2 |
Article title

Skłonność do martwienia się, poczucie własnej wartości i subiektywna jakość życia u dzieci z rodzin wielodzietnych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this study was to check if there were the differences of tendency to worry, self-esteem and subjective quality of life of children from large families as main group and between two control groups: children from families with two children and children from families with one child. To measure the variables following questionnaires were used: Penn State Worry Questionnaire for Children, a method designed to investigate the tendency to worry, the Coopersmith Self-Esteem Inventory and Quality of Life Questionnaire for Children and Youth. To verify hypotheses and assumptions 226 children were surveyed: 94 children from large families, 99 children from families with two children and 33 children from families with one child. The respondents age range was 8–13 years. The children originated from urban and rural areas. There was formulated the hypothesis postulating differences between the group of children from large families and groups of children from families with two children and one child in the level of subjective quality of life, the tendency to worry and self-esteem in children from large families. Children from large families have a higher tendency to worry, a lower self-esteem and subjective quality of life; children from families with two children have the highest self esteem; children from families with one child have the highest level of subjective quality of life. Research may provide inspiration for further research due to application value.
PL
Celem niniejszych badań było sprawdzenie czy występują różnice w poziomie skłonności do martwienia się, poczuciu własnej wartości i subiektywnej jakości życia u dzieci z rodzin wielodzietnych, dwudzietnych i dzieci z rodzin z jednym dzieckiem. Dobór zmiennych opierał się na wynikach dotychczasowych badań i ustaleniach teoretycznych świadczących o występowaniu związków i zależności pomiędzy wyżej wymienionymi zmiennymi. Zbadano 226 dzieci w wieku 3–13 lat. W toku badań ustalono, że dzieci z rodzin wielodzietnych mają większą skłonność do martwienia się, niższą samoocenę i niższą subiektywną ocenę jakości życia; dzieci z rodzin dwudzielnych mają najwyższy poziom poczucia własnej wartości, jedynacy zaś najwyżej oceniają jakość swojego życia. Badania mogą stanowić inspirację do szerszych badań i podstawę do projektowania oddziaływań wychowawczych wobec dzieci.
Year
Volume
39
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-03
Contributors
References
 • Baumrind D., 1991, The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. „Journal of Early Adolescence”, 11(1), 56–95.
 • Borkovec T.D., Robinson E., Pruzinsky T., DePree J.A., 1983, Preliminary exploration of worry: Some characteristics and processes. „Behaviour Research and Therapy”, 21(1), 9–15.
 • Chorpita B.F., Tracey S.A., Brown T.A., Collica T.J., Barlow D.H., 1997, Assessment of worry in children and adolescents: an adaptation of the Penn State Worry Questionnaire. „Behaviour Research Therapy”, 6(35), 569–581.
 • Diener E., 1984, Subjective well-being. „Psychological Bulletin”, 3(95), 542–575.
 • Grygielski M., 2003, Rozwojowe funkcje interakcji w rodzinie. W: J. Wilk (red.), W służbie dziecku. Lublin, Katedra Pedagogiki Rodziny, KU L, 31–46.
 • Gubernat T., 1991, Wpływ rodziny wielodzietnej na sukcesy dziecka w szkole. Niepublikowana praca magisterska. Kielce, Wydział Pedagogiki WSP.
 • Hardyment C., 1999, Rodzina. Warszawa, Prószyński i S-ka.
 • Izdebska J., 2000, Dominacja mediów w środowisku wychowawczym dziecka. „Edukacja i dialog”, 4, 29–38.
 • Jundził E., Pawłowska R., 2003, Struktura rodziny a rozwój uzdolnień dziecka w młodszym wieku szkolnym. W: J. Wilk (red.), W służbie dziecku. Lublin, Katedra Pedagogiki Rodziny, KUL, 235–246.
 • Juczyński Z., 2005, Inwentarz Poczucia Własnej Wartości CSEI Coopersmitha. W: M. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości: metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży. Lublin, TN KUL, 9–21.
 • Kuczyńska B., 2001, Oddziaływanie telewizji na dzieci. „Edukacja i Dialog”, 7, 52–55.
 • Łęczyńska A., 2009, Uwarunkowania postaw rodzicielskich w rodzinach jedno i wielodzietnych w środowisku wiejskim i miejskim. Niepublikowana praca magisterska. Kielce, Wydział Pedagogiczny UJK.
 • Oleś M., 2010, Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie. Lublin, Wydawnictwo KUL.
 • Oleś P.K., 2009, Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Rammstedt B., 2007, Who worries and who is happy? Explaining individual differences in worries and satisfaction by personality. „Personality and Individual Differences”,
 • 43, 1626–1634.
 • Stevenson-Hinde A. Shouldice J., 1995, 4.5 to 7 years: fearful behaviour, fears and worries. „Journal of Child Psychology and Psychiatry”, 6(36), 1027–1038.
 • Śledzinowski J., 2008, Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XIX wieku. Kielce.
 • Wasserstein C., Silverman W., La Greca A., 2000, What do youth referred for anxiety problems worry about? Worry and its relation to anxiety and anxiety disorders in children and adolescents. „Journal of Abnormal Child Psychology”, 1(28), 63–72.
 • Ziemska M., 1979, Rodzina a osobowość. Warszawa, Wiedza Powszechna.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2020_39_2_195-206
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.