PL EN


2020 | 39 | 2 |
Article title

Wartości w rodzinie zaczerpnięte od dzieci

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The transmission of values in the family is usually aimed at the child. However, children may also influence parents’ values, which results from the significance of interactions in the axiological education in the family. These interactions provide a basis for the mutual transmission of communication and enable the child to influence the hierarchy of its parents’ values. This influence may be passive or active, it may involve differentiation of values or reciprocal strengthening. It may also be counter-influence. The description of these areas emphasises the significance of the parental relationship in the family and the possibility to modify it. At the same time, it highlights the right approach to the child’s role in the axiological changes in the family.
PL
Przekaz wartości w wychowaniu w rodzinie jest zwykle ukierunkowany na dziecko. Możliwe jest także oddziaływanie w odwrotnym kierunku. Wynika ono z istotnego znaczenia interakcji w rodzinnej edukacji aksjologicznej. Na ich podstawie w wychowaniu dokonuje się obustronny przekaz komunikatów, co umożliwia oddziaływanie dziecka na wartości rodziców. Oddziaływanie dzieci na hierarchię wartości rodziców dokonuje się poprzez bierny i aktywny wpływ dziecka, różnicowanie wartości, wzajemne wzmacnianie i wpływ przeciwstawny. Opisanie tych obszarów pozwala dostrzec znaczenie stosunku wychowawczego w rodzinie, a także możliwości jego modyfikacji. Jednocześnie zwraca uwagę na właściwe ujęcie roli dziecka w aksjologicznych przemianach w rodzinie.
Year
Volume
39
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-03
Contributors
References
 • Buczek W., 2015, Wychowanie dialogowe ku wartościom w rodzinie jako pomoc w twórczym zaangażowaniu człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. „Rozprawy Społeczne”, t. 9, nr 4, 16–22.
 • Chałas K., 2006, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. Lublin–Kielce, Wydawnictwo Jedność.
 • Cudak H., 2011, Od Redakcji. „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”, t. 1, nr 1, 5–6.
 • Dudzik I., Nowak S., 2017, Rola wartości w życiu współczesnego człowieka. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych. W: I. Dudzik, B. Czuba, K. Rejman (red.), Rola wartości etycznych we współczesnym świecie, cz. I, Wartości etyczne współczesnego człowieka. Jarosław, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 9–22.
 • Dykalska-Bieck D., Zawadzka A.M., Lipowska M., 2017, Wychowanie w kulturze konsumpcji. Postawy wychowawcze rodziców a tendencje materialistyczne dzieci 5-6-letnich. „Polskie Forum Psychologiczne”, t. 22, nr 4, 636–655. DOI : 10.14656/PFP20170407.
 • Galarowicz J., 2011, Nowy elementarz etyczny. Kraków, Wydawnictwo Petrus.
 • Godawa G., 2008, Przemiany w postawach religijnych rodziców uczniów przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.
 • Gurba E., 2013, Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie. Uwarunkowania i wspomaganie. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jezierska-Wiejak E., 2013, Rodzina jako międzypokoleniowa płaszczyzna transmisji wartości. „Wychowanie w Rodzinie”, t. 8, nr 2, 285–299.
 • Karmolińska-Jagodzik E., 2012, Komunikacja międzypokoleniowa – rozważania wokół różnic kulturowych. „Studia Edukacyjne”, nr 21, 191–210.
 • Kawula S., 2007, Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza. W: S. Kawula,
 • J. Brągiel, A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary, panorama problematyki. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 47–81.
 • Kmiecikowski W., 2016, Porozumienie między rodzicami a dziećmi jako problem i zadanie. Kilka wglądów fenomenologicznych. W: E. Karmolińska-Jagodzik (red.), Międzypokoleniowe relacje młodzieży z rodzicami. Wybrane konteksty edukacyjne.
 • Leszno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, 25–46.
 • Knafo A., Galansky N., 2008, The Influence of Children on Their Parents’ Values. „Social and Personality Psychology Compass”, t. 2, nr 3, 1143–1161. DOI : 10.1111/j.1751-9004.2008.00097.x.
 • Kornas-Biela D., 2009, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar badań naukowych. Lublin, Wydawnictwo KUL.
 • Kotarba A., 2011, Wczesnodziecięce przywiązanie a dorosłe relacje. Determinizm czy niezależność? „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”, nr 6, 89–96.
 • Kożuchowski J., 2016, Wychowanie jest aktem odwagi. Wizja Roberta Spaemanna. „Wychowanie w Rodzinie”, t. 13, nr 1, 19–35.
 • Kuczynski L., 2003, Beyond Bidirectionality. Bilateral Conceptual Frameworks for Understanding Dynamics in Parent-Child Relations. W: L. Kuczynski (red.), Handbook of Dynamics in Parent-Child Relations. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 3–24. DOI : 10.4135/9781452229645.n1.
 • Okoń W., 2004, Wartość. W: W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 449.
 • Ryczan K., 1997, Wychowanie ku wartościom. W: M. Piotrowski (red.), Na przełomie stuleci. Naród – Kościół – Państwo w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Benderowi. Lublin, Klub Integracji Katolickiej, 551–556.
 • Sowiński A.J., 2013, Podmiotowy charakter stosunku wychowawczego. W: J. Krukowski,
 • A. Wołoch (red.), Szkoła twórcza w odtwórczym świecie. Kraków, Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 362–371.
 • Spaemann R., 2001, Über den Mut zur Erziehung. W: R. Spaemann, Grenzen. Zur ethischen Dimension des Handelns. Stuttgart, Klett-Cotta, 490–502.
 • Suchocka A., 2011, Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły. „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, r. LII , nr 4 (187), 293–302.
 • Szymczyk L., 2017, Rola rodziny w rozwijaniu systemu wartości. „Łódzkie Studia Teologiczne”, t. 26, nr 1, 7–20.
 • Vohra N., What Can Adults Learn from Children?, opublikowano: https://www.quora.com/What-can-adults learn-from-children [dostęp: 10.10.2018].
 • Wrzesień W., 2000, Relacje międzypokoleniowe a rodzina. „Roczniki Socjologii Rodziny”, t. 12, 57–70.
 • Zarzecki L., 2012, Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie. Jelenia Góra, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2020_39_2_63-72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.