PL EN


2014 | 38 | 1 |
Article title

Библейский контекст в тетралогии Бориса Зайцева Путешествие Глеба

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku rosyjskim
Keywords
RU
Year
Volume
38
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-20
Contributors
author
References
 • Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, (1990). Mikkeli:
 • St. Michel Print.
 • Зайцев Б., (1999): Заря, [в:] Путешествие Глеба. Москва: Русская книга.
 • Климова С., (2004): Феноменология святости и страстности в русской
 • философии культуры, Санкт-Петербург: изд. „Алетейя”.
 • Месняев Г., (2007): Российское Древо Жизни (Древо Жизни Б. К. Зайцева.
 • Издательство имени Чехова. Нью-Йорк. 1953 год), [в:] Далекое, но близкое,
 • Материалы литературных чтений к 125-летию со дня рождения Бориса
 • Зайцева. Москва: Издательский дом „Стратегия”, с. 73-75.
 • Яркова А., Тетралогия Б.К. Зайцева «Путешествие Глеба» в контексте
 • русской автобиографической прозы (к вопросу о жанровой специфике
 • произведения), http://yarkova.lodya.ru/Alla57.htm, информация от 15.05.2009
 • г.
 • Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich, (1998), red. Łużny
 • R., Piwowarska D., Kraków: Universitas.
 • Eliade M., (1970): Sacrum. Mit. Historia, Wybór esejów, przeł. Tatarkiewicz A.,
 • Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Gerra R., (1982): Boris Zaitsev. Paris: Institut d`Edtudes slaves.
 • Kopaliński W., (1991): Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna, wyd. II.
 • Langkammer H, (2001): Mały słownik biblijny. Wrocław: Wydawnictwo św.
 • Antoniego, с. 277-278.
 • Mianowska J., (2003): Русское религиозное сознание в изгнании (на материале
 • тетралогии Б. К. Зайцева Путешествие Глеба), [в:] Z Polskich Studiów
 • Slawistycznych. Warszawa, с. 203-210.
 • Ryken L., (2003): Słownik symboli biblijnych. Warszawa: Vocatio.
 • Sacrum w literaturach słowiańskich, (1997), red. Gotfryd J., Nowaczyński P., Lublin:
 • Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Sawicki S., (1983): Sacrum w literaturze, [в:] Sacrum w literaturze, red. Gotfryd J.,
 • Jasińska-Wojtkowska M., Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego
 • Uniwersytetu Lubelskiego, с. 13-25.
 • Supa W., (2006): Biblia a współczesna proza rosyjska, Białystok: Wydawnictwo
 • Uniwersytetu w Białymstoku.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lsmll_2014_38_1_65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.