PL EN


2016 | 40 | 1 |
Article title

Translation in Russian language teaching and learning – opportunities, challenges and hazards

Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
В данной статье рассмативаются вопросы связанные с использованием в процессе обучения РКИ учебного перевода как одного из вспомогательных средств овладения иноязычной речью. Как известно, использование этого приема обучения в качестве глоттодактического средства оценивается языковедами и методистами неоднозначно.Автор статьи пытается указать на ряд существенных проблем и вопросов и ответить на некоторые из них.
DE
Der Band enthält die Abstracts ausschließlich in englischer Sprache.
EN
The following article describes one of the most controversial strategies and supplementary teaching tools in the process of Russian language teaching and learning – translation techniques. The author analyses some tendencies in using translation tool in its efficient way. At the same time, major hazards concerning this teaching tool are discussed. All issues presented in the paper revolve chiefly around the Russian language but hopefully many questions are universal.
FR
Le numéro contient uniquement des résumés en anglais et en russe.
Year
Volume
40
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-07-27
Contributors
References
 • 1. Bonyadi A., Przekład: Powrót z Syberii, http://mlingua.pl/pol/czytelnia/ksztalcenie_i_zawod_tlumacza,,przeklad_powrot_z_syberii_alireza_bonyadi_tlum_monika_ostrowska_,a,681,p,4.html, информация от 6.03.2016.
 • 2. Chlebda B., Danecka I. (2014): Все просто! 1. Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.
 • 3. Chlebda B., Danecka I. (2015): Все просто! 2. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego. Warszawa: PWN.
 • 4. Chuchmacz D., Ossowska H. (2010): Вот грамматика! Repetytorium gramatyczne z języka rosyjskiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.
 • 5. Гарбовский Н. К. (2007): Теория перевода. Москва: Издательство московского университета.
 • 6. Gawęcka-Ajchel B. (2009): Эхо 1. Język rosyjski. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs dla początkujących. Warszawa: WSiP.
 • 7. Gawęcka-Ajchel B. (2010): Эхо 2. Język rosyjski. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs dla początkujących. Warszawa: WSiP.
 • 8. Gawęcka-Ajchel B. (2011): Эхо 3. Język rosyjski. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs dla początkujących. Warszawa: WSiP.
 • 9. Ginter А., Tulina-Blumental I., 2015, Вот лексика! Repetytorium leksykalne z języka rosyjskiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.
 • 10. Grochowski L. (1990): Trudności w uczeniu się języka rosyjskiego i sposoby ich przezwyciężania. Warszawa: WSiP.
 • 11. Зайченко Н. (2015): Перевод в системе филологического обучения иностранных студентов: функциональный и коммуникативный аспекты. Лодз: Издательство лодзинского университета, с. 149-155.
 • 12. Jędrzejowska, I. (2008): Tłumaczenie jako element motywujący w dydaktyce języków obcych. [w]: Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce języków obcych. (red. A. Michońska-Stadnik i Z. Wąsik). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, s. 35-42.
 • 13. Kaczmarski S. P. (1988): Wstęp do bilingwalnego ujęcia nauki języka obcego. Warszawa: WSiP.
 • 14. Kubacki A. D. (2010): Rola ćwiczeń tłumaczeniowych na lekcjach języka obcego. [w:] Neofilolog 35, s. 195-205.
 • 15. Łukasiak K., Sawiński J. (2015): Gramatyka 1. Rosyjski w tłumaczeniach. Unikalny kurs języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. Kraków: Preston Publishing.
 • 16. Łukasiak K., Sawiński J. (2015): Gramatyka 2. Rosyjski w tłumaczeniach. Wyjątkowy kurs języka rosyjskiego na poziomie A2-B1. Kraków: Preston Publishing.
 • 17. Muskat-Tabakowska Е. (1973): The function of translation in foreign language teaching. [in:] Papers and Studies in Contrastive Linguistics 1, p. 131-140.
 • 18. Pieńkos J. (2003): Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków: Zakamycze.
 • 19. Pisarska A. (1988): Translation didactics and foreign language teaching. [in:] Glottodidactica XIX, Poznań, p. 95-106.
 • 20. Попович И. Ю (2001): Роль и место учебного перевода в практическом курсе русского языка как иностранного, http://www.dissercat.com/content/rol-i-mesto-uchebnogo-perevoda-v-prakticheskom-kurse-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo, информация от 14.09.2014.
 • 21. Rivers W. M., Temperly M., S. (1978): A Practical Guide to the Teaching of English as a Second Language. Oxford: Oxford University Press.
 • 22. Scheffler, P. (2013): Gramatyczne dryle tłumaczeniowe w nauczaniu języka angielskiego. [w:] Języki obce w szkole, 1, s. 82-87.
 • 23. Wiatr-Kmieciak M., Wujec S. (2008): Вот и мы 1. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik. Warszawa: PWN.
 • 24. Wiatr-Kmieciak M., Wujec S. (2008): Вот и мы 1. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych. Zeszyt ćwiczeń. Warszawa: PWN.
 • 25. Wiatr-Kmieciak M., Wujec S. (2009): Вот и мы 2. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik. Warszawa: PWN.
 • 26. Wiatr-Kmieciak M., Wujec S. (2009): Вот и мы 2. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych. Zeszyt ćwiczeń. Warszawa: PWN.
 • 27. Wiatr-Kmieciak M., Wujec S. (2010): Вот и мы 3. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik. Warszawa: PWN.
 • 28. Wiatr-Kmieciak M., Wujec S. (2010): Вот и мы 3. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych. Zeszyt ćwiczeń. Warszawa: PWN.
 • 29. Zybert, M. (2014a): Новый диалог 1. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących. Warszawa: WSiP.
 • 30. Zybert, M. (2014b): Новый диалог 2. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę. Warszawa: WSiP.
 • 31. Zybert, M. (2014c): Новый диалог 3. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę. Warszawa: WSiP.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lsmll_2016_40_1_168
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.