PL EN


2020 | 44 | 1 |
Article title

In Search of a Cure for Melancholia: The Attitude of a Listener in the Short Story “Wśród lasu" [Among the Forest] by Adam Asnyk

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In my article I interpret the short story “Among the Forest” by Adam Asnyk. I discuss the issue of the relationship between auditory perception and melancholic experiences. To this end, while analyzing the text, I refer to concepts regarding the nature of melancholia and adopt the methodological apparatus of sound studies. As it turns out, the listener's attitude is crucial for overcoming melancholia. According to the poet, attentive listening to the surroundings and the words of other people allows to reach the meaning of life inscribed in nature and as a consequence may help find a cure for melancholia.
DE
Der Artikel enthält das Abstract ausschließlich in englischer Sprache.
FR
L'article contient uniquement le résumé en anglais.
Year
Volume
44
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-05-01
Contributors
References
 • Asnyk, A. (2004). Wśród lasu. Opowiadania. Kraków: Universitas
 • Baczewski, A. (1984). Twórczość Adama Asnyka. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Bałus, W. (1996). Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki. Kraków: Universitas.
 • Bieńczyk, M. (2002). Oczy Dürera. O melancholii romantycznej. Warszawa: Sic!.
 • Bieńczyk, M. (2012). Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Warszawa: Sic!.
 • Borkowska, G. (1996). Pozytywiści i inni. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Budrewicz, T. (2015). Rymowane spory. Asnyk. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Darwin, Ch. (1861). On the Origin of Species or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. Ney York: D. Appleton and Company. Retrieved September 15, 2019, from http://darwin–online.org.uk/converted/pdf/1861_OriginNY_F382.pdf.
 • Dąbrowska, A. (2013). Literackie obrazy natury w twórczości poetyckiej Adama Asnyka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Freud, S. (1950). Mourning and Melancholia. Collected Papers, 152–170. London: Hogarth Press.
 • Gołaszewska, M. (1997). Estetyka pięciu zmysłów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Herer, M. (1998). Od melancholii do wiary. Sztuka i filozofia, 15, 76–87.
 • Kępiński, A. (2001). Melancholia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Kierkegaard, S. (2015). Albo – albo, Vol. 2 (M. Hammermeister, Trans.). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 • Klibansky, R., Panofsky, E., & Saxl, F. (2009). Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki (A. Kryczyńska, Trans.). Kraków: Universitas.
 • Kristeva, J. (1989). Black Sun. Depression and Melancholia (L. S. Roudiez, Trans.). New York: Columbia.
 • Kuczyńska, A. (1999). Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka. Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Losiak, R. (2011). Cisza w doświadczeniu audiosfery współczesnej. In J. Harbanowicz, & A. Janiak (Eds.), Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia wizualna jako przedmiot i metoda badań 2 (pp. 57–64). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Losiak, R. (2015). Malowniczość pejzażu dźwiękowego. O pewnym aspekcie estetycznego doświadczania audiosfery. Teksty Drugie, 5, 45–57.
 • Mazur, A. (2001). Kosmiczna melancholia Prusa. In G. Borkowska, & J. Wójcicki (Eds.). Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie (pp. 156–161). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Mazur, A. (2010). Pod znakiem Saturna. Topika melancholii w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Misiak, T. (2009). Estetyczne konteksty audiosfery. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
 • Mocarska–Tycowa, Z. (2005). Wybory i konieczności. Poezja Adama Asnyk wobec gustów estetycznych i najważniejszych pytań swoich czasów. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Nacher, A. (2010). Komponować świat, słuchając – dźwięk jako komunikacja. Przegląd Kulturoznawczy, 1, 75–86.
 • Nofer, A. (1965). Adam Asnyk. 1838–1897. Obraz literatury polskiej XIX i XX Wieku. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, Vol. 1. (pp. 165–209). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Paczoska, E. (2002). Wstęp. In A. Świętochowski, Dumania pesymisty (pp. 5–32). Warszawa: Sic!.
 • Płachecki, M. (2009). Wojny domowe. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów (1800–1880). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Schafer R. M. (1977). The Tuning of the World, New York: Knopf.
 • Sontag, S. (1981). Under the Sign of Saturn. New York: Farrar, Straus, & Giroux.
 • Starobinski, J. (2017). Atrament melancholii (K. Belaid, Trans.). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 • Śniedziewski, P. (2018). The Melancholic Gaze (T. D. Williams, Trans.). Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Truax, B. (1984). Acoustic Communication, New Jersey: Ablex Publishing.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lsmll_2020_44_1_93-104
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.