PL EN


2017 | 1 |
Article title

Pedagogika nadziei

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article, the author signals the need to develop the pedagogy of hope. It is the science of education which thought goes out into the future. Nowadays social sciences and the humanities function in the postmodern era. As a result, teachers have greater responsibility for the human world, in which they must be aware not only of the risk, but uncertainty and unpredictability of socio-political events, too. There is needed methodically reliable research workshop and the constant striving for truth.
PL
Autor sygnalizuje w artykule potrzebę rozwijania pedagogiki nadziei, a więc nauki o wychowaniu, której myśl wybiega w przyszłość. Nauki społeczne i humanistyczne funkcjonują w ponowoczesnej dobie, toteż przed pedagogami stoi większa odpowiedzialność wobec świata humanum, w którym muszą liczyć się z ryzykiem, nieoznaczonością, nieprzewidywalnością zdarzeń społeczno-politycznych. Konieczny jest zatem rzetelny metodologicznie warsztat badawczy i ustawiczne dążenie do prawdy.
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
 • Bauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Beck U. (2012), Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kapuściński R. (2013), To nie jest zawód dla cyników. Warszawa: Biblioteka Gazety Wyborczej. Literatura Faktu PWN.
 • Lewowicki T. (2007), O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 • Nusbaum-Hilarowicz J. (1910), Uczeni i uczniowie. Lwów: Nakładem Księgarni H. Altenberga.
 • Pelcová N. (2001), Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. Praha: ISV nakladatelství.
 • Strumiński W. (1958), Problemy wychowania i nauczania w systemie pedagogicznym K. Uszyńskie¬go. W: B. Suchodolski, W. Okoń (red.), Z dziejów myśli pedagogicznej. Materiały do studiów, t. 4. Warszawa: PZWS.
 • Tischner J. (1990), Filozofia dramatu. Wprowadzenie. Paris: Éditions du Dialogue. Société d’Éditions Internationales.
 • Tischner J. (1992), Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966–1975. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Tischner J. (2000), Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z księdzem Tischnerem. Kraków: Wydaw¬nictwo Znak.
 • Tischner J. (2003), O człowieku. Wybór pism filozoficznych. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2017_1_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.