PL EN


2017 | 1 |
Article title

Kształtowanie zdolności poznawczych a cele edukacji wczesnoszkolnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę zdolności poznawczych w kontekście wyznaczników ludzkiego poznania. Kształtowanie tych zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej jest uważane za bardzo wartościowe. Wiedza na temat różnorodności cech zdolności powinna być ujęta w treściach celów edukacyjnych. Prawidłowy opis zdolności poznawczych sformułowanych w celach kształcenia wymaga odwoływania się do opisu kategorii celu w dydaktyce ogólnej.
EN
The work shows the characteristics of cognitive abilities in the context of the display markers of human cognition. In early childhood education, the cognitive abilities of students are considered valuable. Knowledge of the diversity of such capacity is about the content of educational purposes. The correct wording requires recourse to general didactics.
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
 • Ablewicz K. (2003), Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bereźnicka M. (2010), Wartości kształcenia we współczesnej szkole. Kraków: Wydawnictwo Na¬ukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Brezinka W. (2005), W dobie przemian kulturowych. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Bruner J. (2006), Kultura edukacji. Kraków: Universitas.
 • Denek K. (1994), Wartości i cele edukacji szkolnej. Poznań–Toruń: Wydawnictwo Edytor.
 • Ericsson K.A., Oliver W.L. (2002), Umiejętności poznawcze. W: N.J. Mackintosh, A.M. Colman (red.), Zdolności a proces uczenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Frith C. (2011), Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat. Warszawa: Wydaw¬nictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Galloway C. (1988), Psychologia uczenia się i nauczania. Warszawa: PWN.
 • Grzegorczyk A. (2003), Psychiczna osobliwość człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Myszkowska-Litwa M. (2007), Wychowanie intelektualne w teorii i praktyce edukacyjnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Obuchowski K. (1995), Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Wydawnic¬two Zysk i S-ka.
 • Obuchowski K. (2004), Kody umysłu i emocje. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humani¬styczno-Ekonomicznej.
 • Okoń W. (1987), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: PWN.
 • Wasilewska-Kamińska E. (2016), Myślenie krytyczne jako cel kształcenia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zalewski Z. (1991), Psychologia zachowań celowych. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2017_1_61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.