PL EN


2017 | 1 |
Article title

O fenomenologicznej metodzie wywiadu narracyjnego jako sposobie poznawania i rozumienia dziecka

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the current article is to present the advantages of the process of gathering, describing and interpreting qualitative data, collected by means of a narrative interview in a phenomenological perspective, and concerning the world of a child’s life. The idea of narration as a way of understanding this world opens a range of possibilities for supporting children’s personal development.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zalet procesu zbierania, opisywania i interpretowania danych jakościowych za pomocą wywiadu narracyjnego w perspektywie fenomenologicznej, a dotyczących świata życia dziecka. Idea narracji jako sposobu rozumienia tego świata otwiera szereg możliwości wspierania rozwoju osobistego dzieci.
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
 • Alheit P. (2002), Wywiad narracyjny. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 2.
 • Berger P., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PIW.
 • Bokus B. (1984), Nawiązywanie interakcji społecznych przez małe dziecko. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Bokus B. (1991), Tworzenie opowiadań przez dzieci. O linii i polu narracji. Kielce: Energeia.
 • Bokus B. (2000), Światy fabuły w narracji dziecięcej. Warszawa: Energeia.
 • Burzyńska A. (2008), Idee narracyjności w humanistyce. In: B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Chase S.E. (2009), Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów. In: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 2. Warszawa: PWN.
 • Dryll E., Cierpka A. (2011), Zagadnienia teoretyczne nurtujące polską psychologię narracyjną. Wprowadzenie. In: E. Dryll, A. Cierpka (red.), Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 • Filar D. (2013), Narracyjne aspekty językowego obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Garfinkel H. (1984), Racjonalne cechy działalności naukowej i potocznej. In: Kryzys i schizma. Antyscjentyczne tendencje w socjologii współczesnej. Warszawa: PIW.
 • Kopp I., Lippitz W. (2001), Moje nieczyste sumienie jest właściwie superwrażliwe. Badania nad dzieciństwem w Niemczech. In: D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Kos E. (2013), Wywiad narracyjny jako metoda badań empirycznych. In: D. Urbaniak-Zając, E. Kos (red.), Badania jakościowe w pedagogice: wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krawczyk-Bocian A. (2008), Mity o narracji. Od subiektywizmu do problemu interpretacji. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 2.
 • Kvale S. (2011), Prowadzenie wywiadów. Warszawa: PWN.
 • Ligęza M. (2004), Specyfika narracji dziecięcych. In: E. Dryll, A. Cierpka (red.), Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologicznego PAN.
 • Łebkowska A. (2004), Pojęcie focus w narratologii – problemy i inspiracje. In: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz (red.), Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Moustakas C. (1994), Phenomenological Research Methods. Thousand Oaks, California–London– Delhi: Sage Publications.
 • Parczewska T. (2012), Doświadczanie koleżeństwa i przyjaźni przez dzieci z chorobami przewlekłymi. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Przetacznik-Gierowska M. (1987), Rozwojowe i środowiskowe wyznaczniki mowy narracyjnej dzieci. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Psychologiczne 3.
 • Rytel J. (2008), Monolog, dialog, polifonia – pragmatyka narracji dziecięcej. In: B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Shugar G.W. (2001), U progu narracji: Rola operacji odniesienia. In: I. Kurcz, J. Bobryk (red.), Psychologiczne studia nad językiem i dyskursem. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Słownik języka polskiego (1984), Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2017_1_83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.