PL EN


2018 | 2 |
Article title

O możliwościach edukacji aksjologicznej we współczesnej szkole

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W czasach relatywizacji zasad i norm współżycia między ludźmi, mnożących się patologii, zaniku potrzeb duchowych, rośnie zainteresowanie tym, co ważne, cenne, niezmienne. Współczesna szkoła może uczyć podopiecznych rozumienia i świadomego wyboru wartości. W placówkach oświatowych potrzebni są nauczyciele o wysokich kompetencjach aksjologicznych. W artykule przedstawiono postulaty oraz przykłady dobrych praktyk edukacji zorientowanej na wartości.
EN
In the era of relativity standards of human coexistence, multiplying pathologies and decreasing spiritual needs there can be noticed a growing interest in the things that are important, precious and permanent. Contemporary school can teach its pupils the understanding and conscious choosing of values. Educational institutions crave for teachers with a highly developed axiological competence. The focus of the present paper is on the proposals and examples of good practices inherent in value-oriented education.
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-28
Contributors
References
 • Bocheński J.M. (1993), Logika i filozofia. Wybór pism. Warszawa: PWN.
 • Borowski H. (1992), Wartość jako przeżycie. Wprowadzenie do aksjologii. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Chałas K. (2003), Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1: Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. Lublin–Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.
 • Czerniawska M. (1995), Inteligencja a system wartości. Studium psychologiczne. Białystok: Trans Humana.
 • Denek K. (2005), Ku dobrej edukacji. Toruń–Leszno: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 • Furmanek W. (1995), Człowiek – człowieczeństwo – wychowanie. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.
 • Gnitecki J., Pasterniak W. (1993), Wychowanie jako poszukiwanie wartości. Gorzów Wielkopolski: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.
 • Gołaszewska M. (1986), O naturze wartości estetycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jazukiewicz I. (1999), Autorytet nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Jedynak S. (red.) (1994), Mały słownik etyczny. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Kobyłecka E. (2005), Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Kobyłecka E. (2009), Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości. Między pewnością a zwątpieniem. Zielona Góra: Oficyna Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Mariański J. (2012), Świadomość moralna Polaków w procesie przemian – główne tendencje. W: A. Jawłowska, W. Pawlik, B. Fatyga (red.), Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Mariański J., Smyczek L. (red.) (2008), Wartości, postawy, więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Niemczuk A. (2012), Diagnoza i terapia aksjologii. W: B. Truchlińska (red.), Aksjologia współczesności. Problemy i kontrowersje. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Nowak M. (2008), Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Obuchowski K. (2000), Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Okoń W. (2009), Wszystko o wychowaniu. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Olbrycht K. (2002), Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Ostrowska K. (1998), W poszukiwaniu wartości. Ćwiczenia z uczniami. Gdańsk: GWP.
 • Ostrowska U. (1998), Doświadczanie wrażliwości edukacyjnej w szkole wyższej. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
 • Siemianowski A. (1995), Szkice z etyki wartości. Gniezno: Wydawnictwo „Gaudentium”.
 • Szymański M.J. (2000), Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Tillman D. (2004), Wychowanie w duchu wartości. Poszerzanie świata 8–14 lat. Program edukacyjny. Warszawa: WSiP.
 • Wojnar I. (2016), Humanistyczne przesłanki niepokoju. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2018_2_47-55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.