PL EN


2019 | 3 |
Article title

Rodzina wielopokoleniowa jako kreatywne środowisko dla dziecka

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Family, whether nuclear or multigenerational, constitutes the primary creative environment for the child. The conditions of creative environment are met by a functional family. Creative resources include interpersonal contact in general, communication, game, dramatization, etc. Creative environment in a family requires the willingness of creative adults, whether parents, grandparents, or the extended family. Kindergartens and, later on, primary schools pick up the threads of the creative background built in a functional family. Pedagogical education and the option of institutionalised continuous training in the area of creativity is perceived as an advantage teachers have over parents and grandparents who have only limited opportunities of such courses. The paper deals with the creative family environment and brings examples of the development opportunities in a nuclear and multi-generational family.
PL
Rodzina – czy to nuklearna, czy wielopokoleniowa – stanowi podstawowe środowisko twórcze dla dziecka. Warunki środowiska twórczego spełnia funkcjonalna rodzina. Zasoby kreatywne obejmują ogólnie kontakt interpersonalny, komunikację, grę, dramatyzację itp. Środowisko twórcze w rodzinie można zbudować wyłącznie na woli kreatywnych dorosłych, zarówno rodziców, dziadków, jak i dalszej rodziny. Przedszkole, a później szkoła podstawowa, wychwytuje wątki kreatywnego środowiska w funkcjonalnej rodzinie. Zaletą nauczycieli jest edukacja pedagogiczna i możliwość zinstytucjonalizowanego ustawicznego szkolenia w zakresie kreatywności. Takie kursy są rzadko prowadzone dla rodziców czy dziadków. Artykuł dotyczy twórczego środowiska rodzinnego. Podano tu przykłady możliwości rozwoju w rodzinie nuklearnej i wielopokoleniowej.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-02-10
Contributors
References
 • Guilford J.P., Strom R.D. (1978), Kreativita a vzdelávanie. Buenos Aires: Paidós.
 • Kramer H.Ch. (1980), Becoming a Family Therapist. New York: Human Sciences Press.
 • Pavluvčíková E. (2012), Adaptácia na starobu a jej súvislosť so zmyslom života. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV.
 • Pavluvčíková E. (2013), Psychologické poradenstvo pre partnerov a rodiny. Prešov: Akcent Print.
 • Pavluvčíková E. (2015), Emocionálne a sociálne aspekty starnutia. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.
 • Schafferová E. (1995), Co je rodina? Praha: Návrat domu.
 • Sobotková I. (2007), Psychologie rodiny. Praha: Portál.
 • Turek I. (1999), Tvorivé riešenie problémov. Bratislava: Metodické centrum.
 • Valachová D. (2005), Výtvarný prejav detí z multikultúrneho prostredia. Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Zelina M. (1995), Výchova tvorivej osobnosti. Bratislava: Univerzita Komenského.
 • Zelina M., Zelinová M. (1990), Rozvoj tvorivosti detí a mládeže. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel’stvo.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2019_3_111-119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.