PL EN


2019 | 3 |
Article title

Dar kreatywności – wykorzystanie pedagogiki F. Froebla w edukacji małego dziecka

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Creativity is very important in our lives, because it helps solve problems and allows open, abstract, divergent thinking. In addition, it makes us more confident. That is why it is necessary to teach it in early childhood. Nowadays, creative thinking is the most important skill. Froebel’s pedagogy is an excellent solution because it shows why and how to be a creative teacher and how to raise creative children in kindergartens and schools.
PL
Kreatywność odgrywa bardzo dużą rolę w naszym życiu, pomaga bowiem rozwiązywać problemy oraz pozwala na myślenie otwarte, abstrakcyjne, dywergencyjne. Ponadto sprawia, że stajemy się bardziej pewni siebie. Dlatego tak ważne jest, by uczyć jej już we wczesnym dzieciństwie. Myślenie kreatywne jest dziś potrzebną umiejętnością. Pedagogika F. Froebla stanowi doskonałe rozwiązanie, gdyż wskazuje, dlaczego i jak być kreatywnym nauczycielem oraz jak wychować kreatywne dzieci w przedszkolach i szkołach.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-02-10
Contributors
References
  • Andrzejewska J. (2018), Elastyczna przestrzeń uczenia się dziecka. Lubelski Rocznik Pedagogiczny 37(1).
  • Bilewicz-Kuźnia B., Kustosz S., Małek K. (2017), Program Wychowania Przedszkolnego Dar Zabawy. Lublin: Froebel.pl.
  • Braun D. (2009), Podręcznik rozwijania kreatywności. Sztuka i twórczość w pracy z dziećmi. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
  • Froebel F. (1908), The Education of Man. New York: D. Appleton and Company.
  • Krajewska A. (2003), Zabawki jako forma socjalizacji do ról płciowych. W: B. Łaciak (red.), Dziecko we współczesnej kulturze medialnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
  • Kubicka D. (2003), Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Liebschner J. (2006), A Child’s Work. Freedom and Guidance in Froebel’s Educational Theory and Practice. Cambridge: The Luterworth Press.
  • Małek K. (2016), Teatrzyki – wielka księga inspiracji. Propozycje animacji teatralnych i zabaw w oparciu o pedagogikę F. Froebla. Lublin: Froebel.pl.
  • Strzemeska J., Weryho M. (1895), Wychowanie przedszkolne. Podręcznik dla wychowawców. Warszawa: Księgarnia Teodora Parnickiego.
  • Waloszek D. (2006), Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2019_3_131-139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.