PL EN


2018 | 1 |
Article title

Corruption Risks in the Field of Public-Legal Protection of Animals: Case of Ukraine

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy ryzyka korupcji, które towarzyszy wykonywaniu uprawnień w zakresiepublicznoprawnej ochrony zwierząt. W ocenie autorów ryzyko to generują różnorodne czynniki o charakterze kulturowym, prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, politycznym itp., które umożliwiają urzędnikom popełnianie przestępstw o charakterze korupcyjnym i/albo ich do tego motywują. Autorzy podkreślają, że opisywane przez nich ryzyko korupcji determinowane jest również niską kulturą prawną osób piastujących funkcje publiczne oraz działaniem przez nie w warunkach niepewności społeczno-ekonomicznej i/lub prawnej. Na Ukrainie zwierzęta dzikie i domowe (w tym zwierzęta bezdomne) jako przedmioty ochrony prawnej znajdują się pod ochroną Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy, Państwowej służby Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Produktów spożywczych i Ochrony Praw Konsumentów, Państwowej agencji Zasobów leśnych Ukrainy, Państwowej agencji Rybołówstwa Ukrainy oraz organów terenowych administracji państwowej i organizacji społecznych. Przedmiotowe zagrożenie zostało przedstawione na przykładzie realizacji kompetencji powierzonych wyżej wymienionym organom, w tym przysługujących im uprawnień dyskrecjonalnych.
EN
The article deals with the corruption risks in the field of exercising the powers of public-legal protection of animals. It is proved that such risks represent a system of spiritual, cultural, legal, organizational, economic, political and other factors that enable and/or encourage officials of public administration bodies to commit corruption offenses while exercising their authority in the field of animal protection. The essence of these factors is outlined, the specifics of which are determined by the nature of the subject of legal protection, the content and subjects of the implementation of public authority powers, the hierarchical level of their implementation. Wild and domestic (pets and homeless) animals in Ukraine are protected by the structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the state service of Ukraine for Food safety and Consumer Protection, the state Forestry Agency of Ukraine and the state Fisheries Industry Agency of Ukraine, as well as local public authorities and community groups. Corruption risks are specified on examples of these bodies, including those that make use of their discretionary powers or those which are not granted adequate powers. It has been found that these risks are also due to structural deficiencies, a low level of legal culture among officials and their socioeconomic and/or legal insecurity.
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-07-02
Contributors
References
 • Animals like humans: in the Indian state, they equaled their rights, https://life.pravda.com.ua/society/2018/07/6/232017/ [access: 6.07.2018].
 • In the Carpathians killed lynx listed in the Red Book, https://www.segodnya.ua/regions/lvov/v-karpatah-lesniki-ubili-rys [access: 14.11.2017].
 • In the estuary there was a mass death of the pelengas, https://gazeta.ua/articles/regions/_u-limani-stalasya-masova-zagibel-pelengasa/794548 [access: 25.09.2017].
 • In Transcarpathia, reserve workers killed a female deer and bear, https://www.segodnya.ua/regions/lvov/na-zakarpate-rabotniki-zapovednika-ubili [access: 7.11.2017].
 • Knish V.L., Concerning the concept of legal protection of objects in the animal world, “The Forum of law” 2010, no. 1.
 • Nechyporuk l.D., Ecological and legal regulation of rational use of objects in the animal world, author’s dissertation abstract (12.00.06), Kyiv 2009.
 • Shatrava S.O., Administrative and legal principles of corruption prevention in the bodies of the National Police of Ukraine, dissertation for obtaining llD degree (12.00.07), Kharkiv 2007.
 • Stoyko S.M., Koinova I.B., Modern types of anthropogenic influence on the living environment, “Ukrainian Geographic Journal” 2012, no. 1.
 • The Anti-Corruption Plain Language Guide: Report, Berlin 2009.
 • Ustimenko O.A., About possibility of perception of an animal as a subject of civil rights: Some general theoretical aspects, “Th Forum of Law” 2014, no. 1.
 • Voichen N.L., Andreychuk Yu.M., Zhdanyuk B.S., Analysis of anthropogenic loading on the natural environment of the Rivine region. Man and the environment, “Problems of Neoecology” 2016, no. 1–2.
 • Zoo defenders blocked the Black Sea port to save the dying sheep, http://dumskaya.net/news/odesskie-volontery-i-neravnodushnye-brokery-zabl-091511/ [access: 24.10.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ppa_2018_1109-118
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.