PL EN


2018 | 1 |
Article title

The Legal Basis For Control in the Sphere of Use And Protection of the Animal World in Ukraine

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is devoted to the legal bases for control in the sphere of use, reproductionand protection of the animal world. legislative support of environmental control in the fild of use, reproduction and protection of wildlife was considered. Th system and powers of state authorities and bodies of local self-government concerning the implementation of the control function in the field of use, reproduction and protection of the animal world were investigated. On the basis of the analysis of legal literature and legislation of Ukraine, the peculiarities of legal regulation of control in the fild of use, reproduction and protection of wildlife were singled out, the classifiation of environmental control in the sphere of use, reproduction and protection of the animal world by subjects of its implementation and the areas of the use of animal objects has been made. Particular attention was paid to the implementation of control in the field of fisheries as one of the types of agricultural production. It was concluded that control in the sphere of use, reproduction and protection of wildlife is one of the most important functions of the state in ensuring the right to an environment that is safe for life and health and compensation for damage caused by violation of this right, stipulated in Art. 50 of the constitution of Ukraine. Proper regulation of control activities in the fild of use, reproduction and protection of wildlife can become a guarantee of observance of the norms of the current legislation, and substantially balance the relationship between the subject and the object of control.
PL
W artykule omówiono przepisy prawne dotyczące kontroli wykorzystania, reprodukcji i ochrony zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego w przedmiotowym zakresie. Po przeanalizowaniu akademickiej literatury prawniczej i ukraińskiego ustawodawstwa przedstawiono specyfię regulacji kontroli w zakresie wykorzystania, reprodukcji i ochrony zwierząt oraz klasyfiację tej kontroli według kryterium podmiotu przeprowadzającego kontrolę i kryterium sposobu wykorzystania zwierząt. Ponadto opisano kontrolę w dziedzinie rybołówstwa jako jednego z rodzajów produkcji rolnej. Przeprowadzone rozważania doprowadziły do wniosku, że kontrola w zakresie wykorzystania, reprodukcji i ochrony zwierząt jest jedną z najważniejszych funkcji państwa w zakresie zapewnienia każdemu obywatelowi prawa do bezpiecznego dla życia i zdrowia środowiska oraz że w przypadku naruszenia tego prawa przysługuje odszkodowanie, co przewiduje art. 50 konstytucji Ukrainy. Nie ulega wątpliwości, że właściwa regulacja prawna kontroli w zakresie wykorzystania, reprodukcji i ochrony zwierząt jest jedną z gwarancji przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów, może również przyczynić się do zrównoważenia stosunków między podmiotem a przedmiotem tej kontroli.
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-07-02
Contributors
References
  • Krasnova M.V., Pravovyi rezhym vykorystannia, vidtvorennia i okhorony tvarynnoho svitu, [in:] Ekolohichne pravo: Osoblyva chastyna: Pidruchnyk, pod red. V.L. Andreitseva, Kyiv 2001.
  • Marchenko S., Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia rybnoho hospodarstva v Ukraini, “naukovyi visnyk natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Pravo” 2016, vyp. 243.
  • Nechyporuk l.D., Ekoloho-pravove rehuliuvannia ratsionalnoho vykorystannia obiektiv tvarynnoho svitu, avtoref. dysert. kand. yuryd. nauk. Instytut derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy, Kyiv 2009.
  • Petliuk Yu.S., Tvarynnyi svit yak obiekt ekoloho-pravovoho rehuliuvannia, “naukovyi visnyk natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy” 2015, vyp. 213, ch. 1.
  • Pravovaia okhrana pryrody v SSSR, Moskvá 1976.
  • Tvarynnyi svit Ukrainy: pravova okhorona, vykorystannia ta vidtvorennia, pod red. h.I. Baliuk, Kyiv 2010.
  • Vashchyshyn M.Ya., Pravovyi rezhym vykorystannia y okhorony tvarynnoho svitu, [in:] Pravo dovkillia (ekolohichne pravo): navchalnyi posibnyk, pod red. P.D. Pylypenka, Kyiv 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ppa_2018_199-108
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.