PL EN


Journal
2014 | 38 |
Article title

Z działalności odczytowej Związku Naukowo-Literackiego we Lwowie (1893/1898-1914)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is about activity of the Scientific and Literary Association in Lviv. ThisAssociation was organized at the end of the 19th century by Franciszek Rawita-Gawroński. The aim of the Association was to facilitate the local intelligence contact with the world of contemporary culture, science and art. The main activities of the Union were: readings and lectures, organizing anniversary celebrations and publishing. Other speakers at the meetings of the Association were: Lviv University professors, writers, artists, social activists – in short leading specialists in the various fields of science, culture and social activities.
PL
Przedmiotem artykułu jest działalność Związku Naukowo-Literackiego we Lwowie– stowarzyszenia założonego pod koniec XIX w. z inicjatywy Franciszka Rawity-Gawrońskiego. Celem stowarzyszenia było ułatwienie miejscowej inteligencji kontaktu ze światem współczesnej kultury, nauki i sztuki. Do podstawowych form działalności Związku należały: odczyty i pogadanki, organizowanie obchodów rocznicowych oraz działalność wydawnicza. Prelegentami na spotkaniach Związku byli m.in. profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego, literaci, artyści, działacze społeczni – słowem – wybitni specjaliści w zakresie różnych dziedzin nauki, kultury i działalności społecznej.
Journal
Year
Issue
38
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-07-21
Contributors
References
 • Źródła
 • Biblioteka Ossolineum, Korespondencja Jana Kasprowicza. T. 1. Litery A-O. 1885-1920, Rkps Ossol. 6439/I.
 • Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, fond 146, C. k. Namiestnictwo Galicyjskie, opis 58, sprawa 456.
 • Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, fond 76, sygn. III Pawl. 147/p. 20, sygn. III Pawl. 148/p. 20.
 • Wasilewski Zygmunt, Lwów przodujący. Szkice z dziejów kultury umysłowej w Polsce 1895-1914, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps. 180/78.
 • Opracowania
 • Adamczyk D., Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej, Kielce 1996.
 • Brzozowski S., Towarzystwa Naukowe we Lwowie, w: Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, t. 4: 1863-1918, Wrocław 1987.
 • Dębicki Z., Iskry w popiołach. Wspomnienia lwowskie, Poznań 1931.
 • Dobrowolski S., Szkoła Nauk Politycznych we Lwowie w latach 1902-1906, „Studia Historyczne”, 41, 1998, z. 3.
 • Grzymska B., Księgarnia Wydawnicza Hermana Altenberga, „Editor”, 1, 1988.
 • Hajdukiewicz L., Geneza i początki Polskiej Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie, w: Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII-XX w. Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi, red. R. Dutkowa, J. Dybiec, L. Hajdukiewicz, Wrocław 1977.
 • Jakubowska U., Lwów na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd środowisk prasotwórczych, Warszawa 1991.
 • Książka, 2, 1902, nr 7; 14, 1914, nr 1-7.
 • Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów miasta, t. 9: Życie codzienne miasta, red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka, Kraków 2014.
 • Łuniński E., Ze wspomnień o Kasprowiczu. III. Związek Naukowo-Literacki, „Wiadomości Literackie”, 3, 1926, nr 43.
 • Olszewski M., Quousque tandem... W sprawie Miejskiej Galerii Obrazów we Lwowie: komentarz do dzisiejszej kultury artystycznej Lwowa, Lwów 1907.
 • Rawita-Gawroński F., Ludzie i czasy mego wieku. Wspomnienia, wypadki, zapiski (1892-1914), oprac., przedm. i przypisy E. Koko, Gdańsk 2012.
 • Šah S., L’vìv – mìsto moeï molodosti. Spomin prisvâčenij Tìnâm zabutih L’vov’ân, č. 1-2, L’vìv 2006.
 • Słowo Polskie, 8, 1903, nr 132, 208, 235, 247; 9, 1904, nr 16; 11, 1906, nr 141; 12, 1907, nr 538; 13, 1908, nr 12, 74, 82, 90, 122, 169, 198, 200, 484, 500, 534, 546, 564; 14, 1909, nr 66, 87, 109, 137, 220, 232, 269, 456, 508, 522, 583; 15, 1910, nr 16, 41, 54, 71, 75, 191, 193, 201, 226.
 • Stowarzyszenie Wspólnej Nauki, Związek Naukowo-Literacki, „Gazeta Narodowa”, 42, 1902, nr 313.
 • Toczek A., Lwów – historycy w działalności towarzystw naukowych miasta. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 5, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2007.
 • Ukraïns’ka ìstorìografïâ na zlamì XX ì XXI stolìt’. Zdobutki ì problemi, red. L. Zaškìl’nâk, L’vìv 2004.
 • Wasilewski Z., Pieśń w górach, Warszawa 1930.
 • Wątor A., Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku, Szczecin 2002.
 • Wysocki A., Sprzed pół wieku, Kraków 1958.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2014_38_121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.