PL EN


Journal
2015 | 39 |
Article title

Naczelnicy organów administracji probierczej w Królestwie Polskim w latach 1882–1915. Noty biograficzne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present biographical notes of heads of assayer administration in the Kingdom of Poland at the turn of the 19th century. These officers had specialist higher education, many years experience in mining administration, practice in overseeing excavation and sales of precious metals.
PL
Artykuł ma za zadanie przybliżenie not biograficznych urzędników kierujących administracją probierczą na terytorium Królestwa Polskiego w końcu XIX i początku XX w. Urzędnicy ci posiadali specjalistyczne wykształcenie wyższe. Legitymowali się wieloletnim okresem zatrudnienia w administracji górniczej lub nadzorującej wydobycie kruszców i ich obrotem.
Journal
Year
Issue
39
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-16
Contributors
References
  • Górak A., Latawiec K., Administracja specjalna w Królestwie Polskim w latach 1839–1918, Lublin 2015.
  • Версилов Н. П., Яков Николаевич Ляпунов (некролог), „Горный Журнал” 1904, nr 4.
  • Заблоцкий Е. М., Деятели горной службы дореволюционной России. Краткий биографичес-кий словарь, Санкт Петербург 2004.
  • Черепнин Н. П., Императорское Воспитательное Общество Благородных девиц. Исторический очерк. 1764–1914, t. 3, Петроград 1915.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2015_39_259
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.