PL EN


Journal
2015 | 39 |
Article title

Więzienie w Kielcach w czasie powstania styczniowego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
During the January Uprising in Kielce region fierce fighting took place. Therefore prison in Kielce, a provincial prison in poviat has become one of the most important places of imprisonment in the Polish Kingdom. In this prison were collected political prisoners from across the southern part of the government of Radom. This text is an attempt to present - on the basis of archival documents and the memories of prisoners - the conditions prevailing at that time in Kielce prison and the impact that the plight of the prisoners have people supervising their stay in prison, especially military chief General Onufry Czengery.
PL
W czasie powstania styczniowego na terenie Kielecczyzny toczyły się zacięte walki. W związku z tym więzienie w Kielcach z prowincjonalnego zakładu karnego w mieście powiatowym stało się jednym z ważniejszych miejsc odosobnienia w Królestwie Polskim. Koncentrowano w nim więźniów z całej południowej części guberni radomskiej. Tekst niniejszy jest próbą przedstawienia – w oparciu o dokumenty archiwalne i relacje więźniów – warunków panujących w tym czasie w kieleckim więzieniu i wpływu, jaki na los więźniów miały osoby nadzorujące ich pobyt w więzieniu, zwłaszcza naczelnik wojenny generał Onufry Czengery.
Journal
Year
Issue
39
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-16
Contributors
author
References
  • Berg M., Zapiski o polskich spiskach i powstaniach, cz. VI, Warszawa 1906.
  • Caban W., Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1832–1873, Warszawa 2001.
  • Caban W., Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich, Warszawa–Kraków 1989.
  • Fajkosz E., Powstanie styczniowe w świetle ksiąg stanu cywilnego, „Rocznik Świętokrzyski” 1971, t. 2, s. 123–156.
  • Janeczek Z., Terror i przemoc w relacjach śląskiej prasy na przykładzie polskiego powstania 1863 roku, „Siemianowicki Rocznik Muzealny” 2010, nr 9, s. 15–77.
  • Stefański Ł., Więzienie w Kielcach w latach 1826–1918, Kielce 2010 (na prawach rękopisu).
  • Urbański K., Kielce w okresie powstania styczniowego, Kielce 1996.
  • Максутов В. П., История 25-го пехотного Смоленского полка за два века его существования (1700–1900), С.-Петербург 1901.
  • Русский Биографический Словарь, t. 22, С.-Петербург 1905.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2015_39_95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.