PL EN


Journal
2015 | 40 |
Article title

Dyskurs orientalny w antymoskiewskim utworze Marcina Paszkowskiego „Posiłek Bellony słowieńskiej”

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Macin Paszkowski is a poet first of all famous for his works, connected with Turkey. But he also had other poems, dedicated to different subjects. In this paper we show that non-Turkish works of Paszkowski were influenced by his favorite Oriental theme too. The anti-Moscow poems will serve as the example of a text, which implicitly contains the Turkish theme.
PL
Marcin Paszkowski to poeta znany przede wszystkim dzięki swoim pracom związanym z Turcją. Jednak w jego twórczości możemy spotkać wiele innych wątków. Artykuł ma pokazać, jak orientalna tematyka wpływała na twórczość poety na przykładzie jego utworów antymoskiewskich.
Journal
Year
Issue
40
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-04-27
Contributors
References
 • Danti A., „Utopijny” aspekt literatury antytureckiej we Włoszech i w Polsce w połowie XVI wieku, w: Od „Lamentu świętokrzyskiego” do „Adona”. Włoskie studia o literaturze staropolskiej, red. G. Brogi Bercoff, T. Michałowska, Warszawa 1995, 117–138.
 • Karnauhov D. V., 2009, Moshi unde: развитие представлений о происхождении «московского народа» в польской историографии эпохи Возрождения, „Gumanitarne Nauki v Sibiri” 2009, 2, 10–14.
 • Krasicki I., Zbior potrzebniejszych wiadomości, porządkiem alfabetu ułożonych, vol. 2, Warszawa-Lwów 1781.
 • Kuran M., Marcin Paszkowski — poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku, Łódź 2012.
 • Micik A. U., Початки Польськоi держави за хронiкою Олександра Гваньiнi, „Pam`yatki. Arheografichnij Shchorichnik” 2005, 5, 53–84.
 • Pilipenko V. M., Антитурецький дискурс в полiтичнiй думцi Речi Посполитої середини XVI – середини XVII ст., avtoreferat disertacії... kandidata іstorichnih nauk: 07.00.02, Kiїv 2009.
 • Said E., Orientalism, New York 1978.
 • Sommervogel C., Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édition par Carlos Sommervogel SJ. Bibliographie, vol. 6, Bruxelles – Paris 1895.
 • Stachowski M., Marcin Paszkowski’s Polish and Turkish dictionary (1615), „Studies in Polish Linguistics” 2013, 8, 1, 45–56.
 • Wierzbowski T., Biblioteka Zapomnianych Poetow i Prozaików Polskich XVI–XVIII wieku, Warszawa 1886.
 • Wierzbowski T., Wstęp, Wenecyja. Poemat historyczno-polityczny z końca XVI wieku, Warszawa 1886.
 • Wolff L., Inventing Eastern Europe: the Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford 1994.
 • Załęski S., Jezuici w Polsce, vol. 2, Lwów 1901.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2015_40_115
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.