PL EN


Journal
2015 | 40 |
Article title

Административная политика Российской империи в Казахской степи в первой половине XIX в.: поиск новых форм управления

Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
Seizure of lands occupied by Kazakh tribes conducted by the Romanov Empire triggered the need to create adequate structures of the Russian administration to rule the country effectively. The first half of the 19th century witnessed the process of the Russian bureaucratic elite searching for an appropriate management model for the areas inhabited by the Kazakhs. A number of options for the design of the management structure were considered, ranging from the models functioning on the lands inhabited by nomadic tribes to new systems in need of verification. Finally, the process of administrative integration of the Kazakh Steppe finished in the 1860s.
PL
Opanowanie ziem z plemionami kazachskimi przez imperium Romanowów spowodowało konieczność utworzenia odpowiednich struktur administracji rosyjskiej, pozwalających na skuteczne zarządzanie tymi terenami. W pierwszej połowie XIX w. w kręgach biurokratycznej elity rosyjskiej miało miejsce poszukiwanie odpowiedniego modelu zarządzania dla tego obszaru. Rozpatrywano zastosowanie szeregu wariantów aparatu zarządzania: od już funkcjonujących na ziemiach zamieszkanych przez plemiona koczownicze do nowych jeszcze niesprawdzonych systemów. Ostatecznie proces integracji administracyjnej Stepu Kazachskiego zakończył się w latach 60. XIX w.
Journal
Year
Issue
40
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-04-27
Contributors
References
  • Абайханова П. И., Нормативно-правовая адаптация институтов административного управления во второй половине ХIХ века в Карачае, „Научные проблемы гуманитарных исследований” 2011, t. 10, s. 6–20.
  • Арсанукаева М. С., Введение российской судебно-правовой системы в горских районах Северного Кавказа в первые десятилетия XIX века, „Вестник Российской правовой академии” 2010, nr 2, s. 12–18.
  • Границы Китая: история формирования, Москва 2001.
  • История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов ХIХ в., Уфа 1996.
  • История Казахской ССР с древнейших времён до наших дней в 5-ти томах, Алма-Ата 1979.
  • Кавказа в первые десятилетия XIX века, „Вестник Российской правовой академии” 2010, nr 2, s. 12–18; Киргизский край, [w:] Россия. Полное географическое описание нашего отечества, red. В. П. Семенов, t. 18, С.-Пeтербург 1903, s. 416.
  • Команджаев Е. А., Развитие калмыцкой государственности в составе России в ХVII –XIX вв., „Каспийский регион: политика, экономика, культура” 2010, nr 1 (22), s. 72–76.
  • Моисеев М. А., Россия и Китай в Центральной Азии (вторая половина XIX в.-1917 гг.), Барнаул 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2015_40_125
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.