PL EN


Journal
2015 | 40 |
Article title

Polityka administracji orenburskiej w sprawie islamizacji Stepu Kazachskiego i przyczyny jej zmiany w latach 60. XIX w.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
After capturing the Kazakh Steppe the administrative policy of the Russian Empire aimed at putting the inhabitants of the Steppe under control. The governmental administration decided to support Islam in this territory since this religion was supposed to strengthen the Russian influence by controlling the local people through activities of the Muslim clergy. At the end of the first half of the 19th century the control over local mullahs and the people they had contact with weakened. Due to this the Russian administrative policy towards the inhabitants of the Kazakh Steppe had to be verified.
PL
Imperium Rosyjskie po opanowaniu Stepu Kazachskiego prowadziło politykę administracyjną, której celem był pełny nadzór nad miejscową ludnością. Sposobem na to było wspieranie islamu, co miało ugruntować wpływy rosyjskie poprzez działalność skierowanego tu lojalnego wobec władzy duchowieństwa muzułmańskiego. Pod koniec pierwszej połowy XIX w. nastąpiło jednak osłabienie kontroli nad mułłami. Wobec tego należało zweryfikować pierwotną politykę wobec ludności Stepu.
Journal
Year
Issue
40
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-04-27
Contributors
References
  • Алимбаева Б. Б., Политика российского правительства в отношении оренбургских казахов в XVIII–XIX вв., Москва 2008.
  • Евреинов А., Внутренняя или Букеевская киргиз-кайсацкая орда, Оренбург 1851.
  • Ислам в Российской империи. Законодательные акты, описания, статистика, oprac. Д. Ю. Арапов, Москва 2001.
  • Lyubichankovskiy S., Local Administration in the Reform Era and After: Mechanisms of Authority and their Efficacy in Russia, „Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History” 2012, Vol.13, nr 4, s. 861–875.
  • Местное управление в пореформенной России: механизмы власти и их эффективность: сводные материалы заочной дискуссии, Екатеринбург-Ижевск 2010.
  • Немецкие исследователи в Казахстане, cz. 1, przekład z j. niemieckiego Л. А. Захаровa, oprac. И. В. Ерофеева, Алматы 2006.
  • Очерки зауральской степи Внутренней или Букеевой Орды, Москва 1859.
  • Франк А., Татарские муллы среди казахов и киргизов в XVIII–XIX вв., [w:] Культура, искусство татарского народа: истоки, традиции, взаимосвязи. Материалы международной конференции посвященной 70 летию со дня рождения Ф. Х. Валеева, Казань 1993.
  • Харузин А. Н., Степные очерки (Киргизская Букеевская орда). Странички из записной книжки, Москва 1888.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2015_40_159
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.