PL EN


Journal
2015 | 40 |
Article title

Динамика российского законодательства о Казахской степи в XIX в.

Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
After capturing the Kazakh Steppe the Russian Empire took legal action to rule those areas effectively. Among others, appropriate decrees were issued, which put administrative structures into life. The author analyses the legislative acts regulating the management structure of the Kazakh Steppe in the 19th century. Also, the administrative system in operation during the reign of Nicolas I, Alexander II and Alexander III is described.
PL
Imperium Rosyjskie po opanowaniu stepów kazachskich podjęło kroki prawne umożliwiające sprawne zarządzanie tymi terenami. Stąd też wydano odpowiednie zarządzania ustanawiające struktury administracyjne. Autor analizuje w swojej pracy akty prawne regulujące aparat zarządzania Stepem Kazachskim w XIX w. Omawia system administracyjny działający na tym obszarze w czasie rządów carów Mikołaja I, Aleksandra II i Aleksandra III.
Journal
Year
Issue
40
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-04-27
Contributors
References
  • Васильев Д. В., Россия и Казахская степь: административная политика и статус окраины. XVIII – первая половина XIX века, Москва 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2015_40_171
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.