PL EN


Journal
2015 | 40 |
Article title

Suplement do suplementu. Odpowiedź na recenzję Zbigniewa Anusika recenzję książki Wiśniowieccy. Monografia rodu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest polemiką z poglądami Zbigniewa Anusika, zawartymi w jego artykule recenzyjnym dotyczącym książki Wiśniowieccy. Monografia rodu (Poznań 2007). Polemika dotyczy przede wszystkim takich zagadnień, jak: 1. Pisownia nazw i nazwisk z doby staropolskiej. 2. Pochodzenie i data urodzin Dymitra Wiśniowieckiego (starszego), a także pochodzenie jego niewątpliwej matki (3 dowody źródłowe) Marii Magdaleny Branković. 3. Działalność polityczna i militarna Dymitra Wiśniowieckiego (zamek Wiśniowieckiego na Chortycy nie był tożsamy z Siczą Zaporoską, wyjazd Wiśniowieckiego do Turcji był związany niewątpliwie ze sprawami mołdawskimi). 4. Pochodzenie Rainy Mohylanki i sprawa Uścia (przebieg procesu wygranego przez Annę Mohylankę). 5. Nadanie Chortycy Jeremiemu Wiśniowieckiemu. 6. Rzekome ojcostwo Dymitra Wiśniowieckiego (młodszego) wobec najstarszego syna Katarzyny Sobieskiej – Aleksandra Zasławskiego. 7. Relacja między Anną Dolską a Iwanem Mazepą. 8. Sprawa dóbr Borklo w Holandii, które nie mogły zostać sprzedane przez Teklę Różę Wiśniowiecką, choćby ze względu na nieuregulowany status własnościowy. Artykuł dotyczy też wielu innych kwestii związanych z rodziną Wiśniowieckich.
Journal
Year
Issue
40
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-04-27
Contributors
References
 • Anusik Z., O książętach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli. Suplement do monografii rodu, „Przegląd Nauk Historycznych”, 8, 2009, 2, s. 149-245; http://przeglad.uni.lodz.pl/t/2009nr2/za.pdf (dostęp 10 XI 2015).
 • Anusik Z., Studia i szkice staropolskie, Łódź 2011, s. 586–682. Tu pod tytułem Książęta Wiśniowieccy na tle swoich czasów.
 • Chmielewska M., Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku, Warszawa 2006.
 • Czamańska I., Jakub Basilicos Heraklides - droga wyzwolenia Grecji?, „Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia” 1999, t. IX/X, s. 133–152.
 • Czamańska I., Miron Barnovschi i jego rodzina w relacjach z Polakami, [w:] Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych, Suceava 2014, s. 79–89.
 • Czamańska I., Wiśniowieccy. Monografia rodu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.
 • Czapliński W., Firlej Zbigniew, Polski Słownik Biograficzny, t. VII, Kraków 1938–1948, s. 17.
 • Golimaş A. H., Un domnitor. O epocă. Vremea lui Miron Barnovschi Moghilă, voievod al Moldovei, Bucureşti 1980.
 • Gorczak B., Katalog rękopisów Archiwum XX Sanguszków w Sławucie, w Sławucie 1902.
 • Rezachevici C., Cronologia domnilor din Ţara Românească şi Moldova, a. 1324–1881, vol. 1, Bucureşti 2001.
 • Stoicescu N., Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Sec. XIV-XVII, Bucureşti 1971.
 • Wolff J., Kniaziowie litewsko-ruscy, Warszawa 1895.
 • Нова историjа српског народа, уредник Д. Т. Батаковић, Београд 2000.
 • Родословне таблице и грбови српских династија и властеле, Београд 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2015_40_279
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.