PL EN


Journal
2015 | 40 |
Article title

Andrzej Chwalba Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914– 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 645+2 nlb, il., 7 mapek

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
 
Journal
Year
Issue
40
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-04-27
Contributors
References
 • Bator J., Wojna galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914–1915, Kraków 2005.
 • Batowski H., Rozpad Austro-Węgier 1914–1918. (Sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne), wyd. 2, Kraków 1982.
 • Chwalba A., Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000.
 • Dąbrowski J., Wielka wojna 1914–1918 na podstawie najnowszych źródeł, t. 1–2, Warszawa 1937.
 • Die Militärvwerwaltung in den von den österreichisch-ungarischen Truppen besetzten Gebieten, Wien 1928.
 • Hanusch F., Die Regelung der Arbeiterverhältnisse im Kriege, Wien 1927.
 • Hausner A., Die Polenpolitik der Mittelmächte und die ősterreichisch-ungarische Militärverwaltung in Polen während des Weltkrieges, Wien 1935.
 • Holzer J., Molenda J., Polska w pierwszej wojnie światowej, wyd. 3, Warszawa 1973.
 • Izdebski E., Bitwa pod Komarowem. 26 sierpnia–2 września 1914 r., Warszawa 1931.
 • Izdebski E., Bitwa pod Zamościem 26–27 sierpnia 1914 r., „Bellona” 1929, t. 33.
 • Loewenfeld-Russ H., Die Regelung der Volksernährung im Kriege, Wien 1926.
 • Łossowski P., Litwa, Warszawa 2001.
 • Najdus W., Galicja w pierwszym roku działań wojennych, [w:] Historia Polski, t. 3, cz. 3, 1914–1918 red. Ż. Kormanowa i W. Najdus, Warszawa 1974.
 • Nałęcz T., Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Wrocław 1984.
 • Osadczy W., Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Rosji, Lublin 2007.
 • Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1978.
 • Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 1991.
 • Paluszyński T., Walka o niepodległość Estonii 1914–1920, Poznań 2007.
 • Plaschka R. G., Haselssteiner H., Suppan A., Innere Front. Militärassistenz, Widerstand und Umsturz in der Donaumonarchie 1918, Bd. 1–2, Mǘnchen 1974.
 • Polska w czasie Wielkiej Wojny, t. 2–4, red. M. Handelsman, Warszawa 1932–1939.
 • Vojcechovsky S., Bitwa u Tomaszowa a Komarowa, Praha 1935.
 • Wereszycki H., Historia Austrii, Wrocław 1972.
 • Белой А., Галицийская битва, Москва-Ленинград 1929; Ősterreich-Ungarns letzter Krieg 1914–1918, 2 Aufl., Bd. 1, Wien 1931.
 • История Латвии, Рига 2005.
 • Мороз В., Украина в двадцатом веке. Этап первый 1900–1920 гг., Москва 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2015_40_325
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.