PL EN


Journal
2015 | 40 |
Article title

Mariusz Bechta, Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Parczewie 5 lutego 1946 r., Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2014, ss. 512

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
 
Journal
Year
Issue
40
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-04-27
Contributors
References
 • Bechta M., Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Parczewie 5 lutego 1946 r., Poznań 2014.
 • Charczuk W., Mikołaj Meluch – kat podlaskiego podziemia niepodległościowego, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2010, t. 7, s. 167–173.
 • Chodakiewicz M. J., Po zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944–1947, Warszawa 2008.
 • Engelking B., Jest taki piękny słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945, Warszawa 2011.
 • Gasztold-Seń P., Problem Ministerstwa Publicznego w przygotowaniu i realizacji amnestii 1945 i 1947 r., [w:] Komunistyczne amnestie lat 1945–1947 – drogi do „legalizacji” czy zagłady?, red. W. J. Muszyński, Warszawa 2012.
 • Grabowski J., Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium dziejów pewnego powiatu, Warszawa 2011.
 • Grabski A., Żydowski ruch kombatancki w Polsce w latach 1944–1949, Warszawa 2002.
 • Gross J. T., Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008.
 • Jadczak S., Żydzi w Parczewie, „Rocznik Parczewski” 2011, t. 3.
 • Kołakowski P., NKWD i GRU na Ziemiach Polskich (Kulisy wywiadu i kontrwywiadu), Warszawa 2002.
 • Kopciowski A., Zajścia antyżydowskie na Lubelszczyźnie w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2007, nr 3.
 • Krakowski S., The War of the Doomed. Jewish Armed Resistance In Poland 1942–1944, New York–London 1984.
 • Libionka D., Polskie podziemie niepodległościowe a mniejszości narodowe (koreferat), [w:] Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa–Lublin 2008.
 • Motyka G., Ukraińska partyzantka 1942–1960, Warszawa 2006.
 • Motyka G., Wnuk R., „Pany i rezuny”. Współpraca AK-WiN i UPA 1945–1947, Warszawa 1997.
 • Pietrzak L., Amnestia 1947 roku i jej wykonanie przez organa bezpieczeństwa, [w:] Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1956, red. S. Poleszak, A. Puławski, Warszawa 2002.
 • Stańczyk H., Działania zbrojne na Polesiu, Podlasiu i Wschodnim Mazowszu w 1944 roku, [w:] Działania militarne na Mazowszu i w Polsce północno-wschodniej, red. nauk. W. Wróblewski, Warszawa 2000, s. 408–418.
 • Tłomacki A., Akcja „Wisła” w powiecie bialskim na tle walki politycznej i zbrojnej w latach 1944–1947, Biała Podlaska–Warszawa 2003.
 • Zientek R., Służba Bezpieczeństwa OUN w Nadrejonie „Łewada” w latach 1945-1947 „Rocznik Bialskopodlaski” 2000–2001, t. VIII–IX.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2015_40_348
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.