PL EN


Journal
2016 | 42 |
Article title

Recenzja: Paweł Sawiński, Sukcesja władzy cesarskiej w okresie rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej (30 p.n.e.–68 n.e.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 257

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
 
EN
 
Journal
Year
Issue
42
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-03-23
Contributors
References
 • Campbell J.B., The Emperor and the Roman Army 31 BC–AD 235, Oxford 1984.
 • Clarke J.R., Art in the lives of ordinary Romans. Visual representation and non-elite viewers in Italy, 100 B.C.–A.D. 315, Berkeley–Los Angeles 2003.
 • Faszcza M.N., Problemy metodologiczne w badaniach nad Celtami i celtyckością, „Studia Europaea Gnesnensia” 2015, T. 11, s. 55-82.
 • Mała Encyklopedia Wojskowa, T. III. R-Ż, red. M. Odlewany, Warszawa 1971.
 • Maxfield V.A., The Military Decorations of the Roman Army, Berkeley–Los Angeles 1981.
 • Osgood J., Caesar’s Legacy. Civil War and the Emergence of the Roman Empire, Cambridge 2008.
 • Poetry and Politics in the Age of Augustus, eds. A.J. Woodman, D. West, Cambridge 1984.
 • Raaflaub K.A., The Political Significance of Augustus’ Military Reforms, w: Roman Frontier Studies 1979, Vol. III, eds. W.S. Hanson, L.J.F. Keppie, Oxford 1980, s. 1005-1025.
 • Sajkowski R., Divus Augustus Pater. Kult Boskiego Augusta za rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej, Olsztyn 2001.
 • Sawiński P., Specjalni wysłannicy cesarscy w okresie od Augusta do Tyberiusza. Studium nad początkami pryncypatu, Poznań 2005.
 • Settis S., Die Ara Pacis, w: Kaiser Augustus und die verlorene Republik, Hrsg. W.-D. Heilmeyer, E. La Roca, E. Künz, Mainz 1988, s. 351-400.
 • Syme R., The Roman Revolution, Oxford 1939.
 • Syme R., The Augustan Aristocracy, Oxford 1986.
 • Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, T. I/II. Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, red. E. Wipszycka, Warszawa 2001.
 • von Bieńkowski P., Les Celtes dans les arts mineurs grèco-romains avec des recherches iconographique sur quelques autres peuples barbares, Cracovie 1928.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2016_42_407-413
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.