PL EN


Journal
2018 | 46 |
Article title

Państwo laickie i Kościół: Uwagi na temat książki Urszuli Wasilewicz, Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawne, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 263.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The reason for writing the text was many controversial statements of the author of the book. The article evaluates the structure, sources, and factual contents of the monograph by Urszula Wasilewicz. The author notes important shortcomings of the work and takes issue with several claims made in the book. Author used the method of analysis and synthesis and the method of individual cases. In this way unfounded some of Urszula Wasilewicz’s statements were shown.
PL
Motywem do napisania niniejszego tekstu było wiele kontrowersyjnych stwierdzeń Autorki opiniowanej książki. W artykule oceniono publikację Urszuli Wasilewicz, biorąc pod uwagę takie aspekty, jak jej konstrukcja, podstawa źródłowa i zawartość merytoryczna. Zwrócono uwagę na istotne braki w pracy oraz podjętego polemikę z niektórymi stwierdzeniami Urszuli Wasilewicz. Autor zastosował metodę analizy i syntezy oraz metodę indywidualnych przypadków. W ten sposób ukazano bezzasadność niektórych konstatacji Autorki.
Journal
Year
Issue
46
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-25
Contributors
References
  • Kryzheuski H., Podstawowe cechy mentalności narodowej, wpływające na sferę religijno-moralną współczesnej Rosji, „Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża” 2010, 28.
  • Łakomy H., Państwo a Kościół we Francji. Historia i współczesność, Kraków 1999.
  • Milewska M., Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenia traumatyczne, Gdańsk 2001.
  • Nowak J.R., Kościół a Rewolucja Francuska, Szczecinek 1999.
  • Orzeszyna K., Świeckość szkoły a nauczanie religii we Francji, „Roczniki Nauk Prawnych” 2004, 14, 4.
  • Wasilewicz U., Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym, „Kościół i Prawo” 2013, 2.
  • Wielomski A., Kościół w cieniu gilotyny. Katolicyzm francuski wobec Rewolucji (1789–1815), Warszawa 2009.
  • Wójtowicz-Wcisło M., Dwie władze. Studium z dziejów relacji państwo–Kościół w Meksyku, Kraków 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2018_46_433-442
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.