PL EN


2016 | 10 |
Article title

Nauczanie religii w szkole w sytuacji wielowyznaniowości społeczeństwa białoruskiego

Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
Based on the analysis of religious policy of the government of Belarus, the existing models of church-state interaction and definitions of religious upbringing and education, the article discusses explore the problem of inclusion of the course on religion in the school curriculum.
PL
W artykule omówiono kwestię włączenia do programu szkolnego w Białorusi kursu religii. Opracowanie oparto na analizie polityki wyznaniowej rządu RB, istniejących modeli stosunków państwo–Kościół oraz definicje pojęć dotyczących wychowania i edukacji religijnej.
RU
У артыкуле разглядаецца праблема ўводзінаў у школьную праграму курсу рэлігіі. Аўтар аналізуе канфесійную палітыку ўрада РБ, актуальныя мадэлі царкоўна-дзяржаўнага ўзаемадзеяння і дэфініцыі паняццяў рэлігійнага выхавання і адукацыі.
Year
Volume
10
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-22
Contributors
References
  • Babosow, J. (2013). Sociodinamika religioznosti w sowriemiennom bełorusskom obszczestwie. Sociołogija, 3, s. 62–68.
  • Borieckaja, W. (2008). Model cerkowno-gosudarstwiennych otnoszenij w sowriemiennom socialnom uczenii prawoslawija i katolicyzma. Izwiestija Gomielskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta, 3, s. 83–90.
  • Cerkow’ i rieligija. (2015). Pobrano z: http://president.gov.by/ru/society_ru. (dostęp: 30.05.2015).
  • Groblicki, J., Florkowski, E., Wojtyła, K. (red.). (1992). Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań: Pallottinum.
  • Osnowy socialnoj koncepcii Russkoj Prawosławnoj Cerkwi: priniata na Jubilejnom Archiriejnom soborie RPC 3–16 awgusta 2000 g. (2000). Moskwa: Moskowskij Patriarchat.
  • Szkurowa, J., Karasiewa, S. (2011). Religija w obrazowanii: k woprosu o wwiedienii w szkolnuju programu kursa o religii (religijach). Socjołogija, 3, s. 108–115.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_sb_2016_10_91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.