PL EN


2017 | 11 |
Article title

Валеры Каліноўскі, Пані Эльжбета. Гісторыя адной прыязьні, Смаленск: Інбелкульт, 2016, 210 с.

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
 
Year
Volume
11
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-21
Contributors
References
  • Glinka, Stanisław, Obrębska-Jabłońska, Antonina, Siatkowski, Janusz (red.). (1980). Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Warszawa: PAN.
  • Smułkowa, Elżbieta. (1968). Słownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach wschodniej Białostocczyzny na tle wschodniosłowiańskim. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Smułkowa, Elżbieta. (1978). Studia nad akcentem języka białoruskiego. Rzeczownik. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Smułkowa, Elżbieta, Czekman, Walery. (1998). Fonetyka i fonologia języka białoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogólnej. Warszawa: PWN.
  • Smułkowa, Elżbieta. (2001). Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
  • Smułkowa, Elżbieta. (2002), Białoruś i pogranicza. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
  • Smułkowa, Elżbieta, Engelking, Anna (red). (2007). Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
  • Smułkowa, Elżbieta. (2009). Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność. T. 1: Historia regionu. Charakterystyka socjolingwistyczna. Świadectwo mieszkańców. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Smułkowa, Elżbieta. (2011). Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność. T. 2: Słownictwo dwujęzycznych mieszkańców regionu (Słownik brasławski). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Smułkowa, Elżbieta. (2013). Był dom we Lwowie... Warszawa: Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_sb_2017_11_345
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.