PL EN


2016 | 25 | 3 |
Article title

Function and Legal System of Saving Money Institutions in Zamość County and Krasnystaw County in the 1920s and 1930s

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Decree of 1919 on Municipal Local Government and Temporary Tax Ordinance was essential for standardizing the principles of functioning of communal association unions after Poland regained its independence. Local government associations of various levels got the right to found them. It was an important legal regulation, especially for the region which was formerly under the Russian rule, where the institution of communal savings unions was practically unknown. In the interwar period the structure of savings funds was dichotomous. There were already existing and newly founded communal association unions of various levels and in 1919 the (state) Post-office Savings Union was founded. In the county of Zamość, as well as in other counties of the Zamość region, the greatest development of county savings unions was in the years 1927 and 1928 and since that time the unions continued to develop well. The funds of the unions were stored and managed separately from the funds of county communal associations. The solvency and security of the funds and fulfilling the obligations by the unions were guaranteed by the whole property and own income of the county communal association. Even though numerous irregularities were found in the functioning of the unions, it must be underlined that unions were valuable and very important local government institutions, especially for the farmers from neighbouring communes. Thanks to fairly simple procedures of granting loans and not very rigorous requirements for securing the loans the turnover of the unions continued to grow each year.
PL
Zasadnicze znaczenie dla ujednolicenia zasad funkcjonowania kas związków komunalnych po odzyskaniu niepodległości miał dekret z 1919 r. o samorządzie miejskim i tymczasowej ordynacji powiatowej. Związki samorządowe różnych szczebli uzyskały prawo do ich zakładania. Była to ważna regulacja prawna, zwłaszcza dla obszaru byłego zaboru rosyjskiego, gdzie instytucja komunalnych kas oszczędności praktycznie nie była znana.
Year
Volume
25
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-01-30
Contributors
author
References
  • Dekret o tymczasowej ordynacji powiatowej z dnia 4 lutego 1919 r. (Dz. Pr. P. P., nr 13, poz. 141).
  • Petz B., Komunalne kasy oszczędności do 1939 r., Warszawa 1993.
  • Rozporządzenie Prezydenta RP o komunalnych kasach oszczędności z dnia 13 kwietnia 1927 r. (Dz.U. z 1927 r., nr 38, poz. 339).
  • Sejmik Zamojski, „Słowo Zamojskie” 1930, nr 51 (14 grudnia).
  • Z Komunalnej Kasy Oszczędności, „Słowo Zamojskie” 1930, nr 42 (20 sierpnia).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_sil_2016_25_3_191
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.