PL EN


2016 | 25 | 4 |
Article title

Lack of Participation of a Party in Tax Proceedings as a Premise for Re-instituting the Proceedings

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of these considerations is re-instituting tax proceedings on the basis of the premise that a party has not participated in the tax proceedings (Article 240 § 1 point 4 of the Tax Regulations Act). The premise of the lack of participation of a party in proceedings is significant taking into account the general rule of tax proceedings: the rule of an active participation of a party in tax proceedings. The procedure of re-instituting proceedings on the basis of the above-mentioned premise enables to verify the final decision in the case when one party has been deprived of the possibility of participating in the proceedings through no fault of their own. The article analyzes the premises of re-instituting proceedings on the basis of a doctrine and a body of rulings, the method of re-instituting proceedings and the course of such procedure.
PL
Przedmiotem niniejszych rozważań jest wznowienie postępowania podatkowego w oparciu o przesłankę braku udziału strony w postępowaniu (art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej). Przyczyna, jaką jest niezawiniony brak udziału strony w postępowaniu, ma istotne znaczenie z punktu widzenia ogólnej zasady postępowania podatkowego – zasady czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym. Instytucja wznowienia postępowania w oparciu o omawianą przesłankę umożliwia weryfikację ostatecznego rozstrzygnięcia w sytuacji, gdy strona bez swej winy zostanie pozbawiona możliwości udziału w postępowaniu. W artykule analizie poddano zarówno przesłanki wznowienia postępowania w oparciu o poglądy doktryny i orzecznictwa, jak i sposób wznowienia postępowania oraz jego przebieg.
Year
Volume
25
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-05
Contributors
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2015.
 • Gruszczyński B., [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Hanusz A., Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Kraków 2004.
 • Kwietko-Bębnowski M., Ordynacja podatkowa. 366 wyjaśnień i interpretacji, Warszawa 2013.
 • Presnarowicz S., [w:] C. Kosikowski, L. Etel, J. Brolik, R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, Ordynacja podatkowa, Warszawa 2013.
 • Strzelec D., Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe, Warszawa 2009.
 • Szubiakowski M., [w:] M. Wierzbowski (red.), M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2015.
 • Uchwała składu 7 sędziów z dnia 25 kwietnia 2005 r., FPS 6/04, ONSAiWSA 2005, nr 4, poz. 66.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270).
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 31 maja 2004 r., FSK 111/04.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 września 2004 r., FSK 467/04, Lex nr 142058.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 marca 2007 r., II FSK 423/06, www.nsa.gov.pl [dostęp: 10.09.2016].
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2010 r., I FSK 460/09, Lex nr 593993.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 11 października 2012 r., II FSK 384/11, Lex nr 1233832.
 • Wyrok NSA z dnia 17 sierpnia 1999 r., SA/Rz 282/99, Lex nr 42510.
 • Wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2010 r., I FSK 1848/08, Lex nr 558849.
 • Wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2012 r., II FSK 1337/10, Lex nr 1109723.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2012 r., I SA/Bk 259/12, Lex nr 1233210.
 • Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 27 lutego 2014 r., I SA/Ol 133/14, Lex nr 1440403.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 marca 2004 r., III SA 2393/02, „Monitor Podatkowy” 2004, nr 7.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 lutego 2005 r., III SA/Wa 919/04, Lex nr 164039.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 maja 2007 r., III SA/Wa 4161/06, Lex nr 347713.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_sil_2016_25_4_191
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.