PL EN


2017 | 26 | 4 |
Article title

The Commentary on the Supreme Court’s Resolution of 29 June 2016, III CZP 29/16

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Each enforcement proceeding based on the bank’s enforcement order (beo) does not interrupt the course of limitation of receivables against the buyer of that non-bank claim.
PL
Każde postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego (bte) nie przerywa biegu przedawnienia wierzytelności wobec nabywcy tej wierzytelności, niebędącego bankiem.
Year
Volume
26
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-13
Contributors
References
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Kozaczek M., Wybrane zagadnienia dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego w orzecznictwie TK i SN, „Prawo Bankowe” 2006, nr 11.
 • Kropiwnicki J., Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Ofiarski Z., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Postanowienie SN z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 422/08, LEX nr 578796.
 • Skura R., Koniec z reliktem przeszłości. Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z konstytucją, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2016, nr 1, poz. 2.
 • Uchwała SN z dnia 2 kwietnia 2004 r., III CZP 9/04, LEX nr 106565.
 • Uchwała SN z dnia 22 lutego 2006 r., III CZP 129/05, LEX nr 171720.
 • Uchwała SN z dnia 16 marca 2006 r., III CZP 4/06, LEX nr 172359.
 • Uchwała SN z dnia 19 lutego 2015 r., III CZP 103/14, LEX nr 1643191.
 • Uchwała SN z dnia 26 października 2016 r., III CZP 56/16, LEX nr 2138153.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r., nr 128; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1876).
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1854).
 • Wyrok SA w Łodzi z dnia 11 lipca 2014 r., I ACa 116/14, LEX nr 1504391.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 25 maja 2010 r., I ACa 100/10, LEX nr 1110230.
 • Wyrok SN z dnia 15 listopada 2002 r., II CKN 986/00, LEX nr 77044.
 • Wyrok SN z dnia 7 maja 2004 r., III CK 545/02, LEX nr 1125283.
 • Wyrok SN z dnia 21 września 2005 r., V CK 152/05, LEX nr 398445.
 • Wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2011 r., V CSK 312/10, LEX nr 864023.
 • Wyrok SN z dnia 14 lutego 2013 r., II CSK 271/13, LEX nr 1458629.
 • Wyrok SN z dnia 19 listopada 2014 r., II CSK 196/14, LEX nr 1622306.
 • Wyrok TK z dnia 14 kwietnia 2015 r., P 45/12, LEX nr 1665900.
 • Zelwiański R., Bankowe tytuły egzekucyjne (potrzeba nowelizacji), „Państwo i Prawo” 2011, z. 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_sil_2017_26_4_149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.