PL EN


2017 | 20 | 33 |
Article title

Orzeczenie sądu opiekuńczego w przedmiocie wyrażenia zgody na pobranie od małoletniego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article concerns the ruling rendered in one of the civil proceedings which are regulated in Act of 1 July 2005 on the cell, tissue and organ recovery, storage and transplantation, i.e. in the proceeding on the subject of giving consent of the guardianship court to collect bone marrow or peripheral blood haematopoietic cells from the juvenile. First of all, the author describes the issues pertaining to the content of the ruling, its time and place, as well as its form and legal nature. Next, the author presents the characteristics and results of the ruling, including: legitimacy, inalterability, res iudicata, effectiveness and enforceability. Moreover, the author touches upon a very important issue of justification of ruling.
PL
Artykuł dotyczy problematyki orzeczenia wydanego w jednym z postępowań cywilnych uregulowanych w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, a mianowicie w postępowaniu w przedmiocie wyrażenia zgody przez sąd opiekuńczy na pobranie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od małoletniego. W pierwszej kolejności zostały omówione zagadnienia dotyczące treści orzeczenia, czasu i miejsca orzekania, postaci orzeczenia oraz jego charakteru prawnego. Dalsze rozważania dotyczą cech i skutków orzeczenia, w tym: prawomocności, niezmienności, powagi rzeczy osądzonej, skuteczności i wykonalności. Autorka porusza ponadto istotną problematykę uzasadnienia postanowienia i doręczenia tego uzasadnienia.
Year
Volume
20
Issue
33
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-10-23
Contributors
References
 • Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016.
 • Dolecki H., Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, Warszawa 1983.
 • Góra-Błaszczykowska A., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Komentarz. Art. 1–729, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2016.
 • Gudowski J., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4: Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
 • Guzik-Makaruk E.M., Transplantacja organów, tkanek i komórek w ujęciu prawnym i kryminologicznym, Białystok 2008.
 • Haak H., Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, Toruń 2002.
 • Haak H., Władza rodzicielska. Komentarz, Toruń 1995.
 • Haberko J., [w:] J. Haberko, I. Uhrynowska-Tyszkiewicz, Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Kallaus A., Udział osoby małoletniej w postępowaniu opiekuńczym, Poznań 2015.
 • Korzan K., Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972.
 • Korzan K., Orzeczenia zastępujące oświadczenia woli w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1977.
 • Kunicki I., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Komentarz. Art. 1–729, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2016.
 • Kunicki I., Związanie sądu wydanym orzeczeniem w procesie cywilnym, Warszawa 2010.
 • Malczyk M., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Komentarz. Art. 1–729, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2016.
 • Markiewicz K., Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym, Warszawa 2013.
 • Mularski K., Problematyka przeszczepu od małoletniego żywego dawcy, „Państwo i Prawo” 2013, z. 7.
 • Postanowienie SN z dnia 6 listopada 1972 r., III CRN 281/72, OSNCP 1973, nr 10, poz. 172.
 • Rejdak M., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 2: Komentarz. Art. 367–729, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa 2016.
 • Siedlecki W., [w:] J. Policzkiewicz, W. Siedlecki, E. Wengerek, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1980.
 • Siedlecki W., Zasady orzekania oraz zasady zaskarżania orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Warszawa 1982.
 • Siedlecki W., Zasady orzekania w postępowaniu cywilnym, „Nowe Prawo” 1965, nr 6.
 • Siedlecki W., Zasady wyrokowania w procesie cywilnym, Warszawa 1957.
 • Siedlecki W., Świeboda Z., Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2001.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1822).
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1000).
 • Wyrok SN z dnia 10 marca 1993 r., I CRN 19/93, OSNCP 1993, nr 11, poz. 205.
 • Żyznowski T., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 2: Komentarz. Art. 367–729, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_szn_2017_20_33_79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.