Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 10 | 1 |

Article title

Kryzys ukraiński – wyzwanie dla NATO

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest analizie kryzysu ukraińskiego jako dylematu decyzyjnego, który stanowi wyzwanie dla spójności i wiarygodności NATO. Wyzwanie to warunkowane jest zarówno czynnikami wewnętrznymi (rozbieżność interesów wśród państw członkowskich sojuszu), jak i zewnętrznymi (polityka Rosji, zmierzająca do odzyskania roli mocarstwowej poprzez, między innymi, rozbicie jedności Zachodu). W tym ujęciu Ukraina służy Rosji jako instrument rozgrywki geopolitycznej z Zachodem, dla NATO zaś jest obszarem ryzyka, wymagającym podejmowania strategicznych decyzji.
EN
The paper focuses on the Ukraine crisis as a decision making dilemma challenging NATO’s cohesion and reliability. The challenge is determined both by internal (divergence of interests among the member states) and external factors (Russia’s policy aiming at regaining superpower status by i.a. breaking the West’s unity). In this view Ukraine is for Russia an instrument in a geopolitical game against the West, while for NATO it is a risk factor that demands strategic and long-term decisions.

Year

Volume

10

Issue

1

Physical description

Dates

published
2015
online
2018-09-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_teka_2015_10_1_103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.