Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 10 | 1 |

Article title

Dylematy badań zjawiska i pojęcia ryzyka

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu tym został dokonany chronologiczny przegląd badań prowadzonych nad ryzykiem, a następnie analiza relacji występujących między teorią nauki w odniesieniu do ryzyka oraz wykorzystania metodologii naukowej w tej nowej dyscyplinie. W szczególności przedstawione zostało zagadnienie doskonalenia narzędzi pomiaru ryzyka. Prowadzone są również wstępne rozważania nad interdyscyplinarnym badaniem zdywersyfikowanego ryzyka. Przedstawione zostały w nim strategie zmierzające do ograniczenia globalnego ryzyka i powstających zagrożeń dla środowiska naturalnego wykorzystując tu raport Human Choice and Climate Change. Nie można też było pominąć kwestii eksplozji informacji i jej wpływu na dalsze badania ryzyka, a także znaczenia modnych obecnie badań transdyscyplinarnych. Esej kończy próba odpowiedzi na pytanie dotyczące odpowiedzialności uczonych za skutki prowadzonych badań. Stanowi także wprowadzenie do badań nad filozofią ryzyka.
EN
The study begins with a chronological review of research on risk in various countries and then investigates relationships between the general scientific theory and the use of scientific methodology in this discipline. In this part of the essay, focus is on the essence of experiential learning in relation to diversified risks. The issue is presented primarily to improve risk measurement tools. Another point of the essay is to indicate an interdisciplinary study of diversified risks, including strategies to limit global risks, and emerging risks to the environment. In this context, the Human Choice and Climate Change Report is presented with new methods for testing risk. Studies under risk and risk management are perceived as transdisciplinary with an assumption that this approach is more complete than an interdisciplinary one. The essay concludes with a discussion of the responsibility of scientists for further research on risk and the consequences of progress in science. It is also an introduction to research on the philosophy of risk.

Year

Volume

10

Issue

1

Physical description

Dates

published
2015
online
2018-09-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_teka_2015_10_1_29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.