Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 10 | 1 |

Article title

Koncepcje ryzyka w badaniu stosunków międzynarodowych

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematem artykułu jest ryzyko, traktowane jako kategoria badawcza – z szeroko opracowaną bazą metodologiczną i możliwością jej zastosowania w analizie współczesnych stosunków międzynarodowych. Przedstawione zostały propozycje definicji wypracowane przez różnych znawców „ryzyka” oraz wyniki raportów wybranych organizacji, które po pierwsze coraz powszechniej stosują analizy ryzyka w swoich opracowaniach i po drugie są źródłem istotnych informacji służących budowaniu strategii bezpieczeństwa międzynarodowego. Celem artykułu jest zwiększenie zainteresowania naukowców zastosowaniem kategorii ryzyka do badań w stosunkach międzynarodowych.
EN
The theme of the article is “risk” considered as a category of research – with a widely developed methodological base-and its application to the analysis of contemporary international relations. Various proposals of scientists in different sciences for defining risk are presented. Moreover, reports concerning risk by selected international organisations are included. These reports indicate the important role of risk as a feature of the contemporary international environment and they are a great source of information for researchers of international relations.

Year

Volume

10

Issue

1

Physical description

Dates

published
2015
online
2018-09-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_teka_2015_10_1_49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.