PL EN


2016 | 11 | 2 |
Article title

Umowa stowarzyszeniowa między Unią Europejską a Ukrainą jako wyzwanie dla Polski

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author examines Polish involvement in the process of Ukraine’s integration with the European Union. Poland, along with Sweden, was the initiator of the Eastern Partnership, the aim of which was to bring Ukraine closer to the EU. There were many barriers along the way to the signing of an association agreement between the EU and Ukraine. Poland has become a country that supports the Ukrainians in their European aspirations and helps them overcome the obstacles to integration into the EU.
PL
W artykule podjęto kwestię zaangażowania Polski w proces integracji Ukrainy z Unią Europejską. Polska i Szwecja zainicjowały Partnerstwo Wschodnie, którego celem było przybliżyć Ukrainę do UE. Z kolei na drodze do podpisania umowy stowarzyszeniowej między Unią a Ukrainą pojawiło się wiele barier. Polska stała się krajem, który wspiera Ukraińców w ich aspiracjach europejskich i pomaga pokonywać przeszkody na drodze integracji Ukrainy z UE.
Year
Volume
11
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2018-09-12
Contributors
References
 • Adamski Ł., 2010: Polityka Polski wobec Ukrainy. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 153-166.
 • Baluk W., 2010: Stosunki polsko-ukraińskie w latach 2005-2012. Od romantyzmu do pragmatyzmu. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 25-38.
 • Communications from the Commission to the European Parliament and the Council “Eastern Partnership”, Brussels, 3 December 2008, http://ec.europa.eu/culture/documents/staff_working_document_en.pdf, (10.07.2014).
 • Council of the European Union. Council conclusions on Ukraine 3209th Foreig Affairs Council meeting Brussels, 10 December 2012, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134136.pdf, (08.07.2014).
 • Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP w 2008 roku, http://msz.gov.pl/resource/8fc5ad37-d4b5-4938-bdd7-359993e000dc:JCR, (14.07.2014).
 • Informacja Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat polskiej polityki zagranicznej w 2009 roku, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2009/?printMode=true, (16.07.2014).
 • Kołatek R., 2009: Polityka Polski w Unii Europejskiej. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 27-42.
 • Kost P., 2012. Ukraina wobec Unii Europejskiej 1991-2010. „Adam Marszałek” Toruń.
 • Kowal P., 2014: Sztuka przekonywania. Polska a polityka wschodnia Unii Europejskiej w latach 2004–2014. Bezpieczeństwo Narodowe. 4, 75-95.
 • Krawczyk I., Niepodległość Ukrainy warunkiem umowy stowarzyszeniowej z UE, http://www.rp.pl/artykul/977858.html, (20.07.2014).
 • Malinowski P., Parafowano umowę stowarzyszeniową Unia Europejska – Ukraina, http://www.rp.pl/artykul/852305.html, (20.07.2014).
 • Memorandum o współpracy pomiędzy Ukrainą a Euroazjatycką Komisją Gospodarczą, http://www.kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/y,2013,m,6,a,36667,Memorandum_o_wspolpracy_pomiedzy_Ukraina_a_Euroazjatycka_Komisja_Gospodarcza.html, (20.07.2014).
 • MSZ: wybory na Ukrainie nie w pełni zgodne ze standardami demokracji, depesza PAP, http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/msz_w_mediach/msz__wybory_na_ukrainie_nie_w_pelni_zgodne_ze_standardami_demokracji__depesza_pap_29_10_2012, (27.09.2014).
 • Osińska L., 2009: Miejsce Ukrainy w koncepcjach polityki wschodniej III RP. Dialogi Polityczne. 11, 129-149.
 • Oświadczenie MSZ ws. rozpędzenia pokojowej demonstracji w Kijowie, http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/oswiadczenie_msz_ws__rozpedzenia_pokojowej_demonstracji_w_kijowie, (01.07.2014).
 • Pieńkowski M., Sikorski: Umowa Ukrainy z Unią jest zagrożona, http://www.rp.pl/artykul/1022832.html, ( 20.07.2014).
 • Pieńkowski M., Ukraina w rozkroku - chce integracji z Unią i współpracy z Rosją, http://www.rp.pl/artykul/1016989.html, odczyt z dn. 20.07.2014.
 • Prezydencja UE a Partnerstwo Wschodnie, http://wschod.salon24.pl/320795,prezydencja-ue--a-partnerstwo-wschodnie, (18.07.2014).
 • Program polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca 2011 r. – 31 grudnia 2011 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2011. Warszawa, 5-9.
 • Staszczyk A., 2013: Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec procesu stowarzyszeniowego Ukrainy z Unią Europejską. Polityka i Społeczeństwo. 3, 100-119.
 • Sydun S., 2010: Ewolucja stosunków pomiędzy Ukrainą i UE. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 3, 201-216.
 • Szeptycki A., 2009: Polityka Polski wobec Ukrainy. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 156-175.
 • Szeptycki A., 2010: Stosunki polsko-ukraińskie: od tryumfu „pomarańczowej rewolucji” do Russia first policy. Sprawy Międzynarodowe. 3, 5-26.
 • Szeptycki A., 2013. Ukraina wobec Rosji. Studium zależności. WUW Warszawa.
 • Tekst expose premiera Donalda Tuska 2007, http://www.rp.pl/artykul/71439.html, (10.07.2014).
 • UE: jakie Partnerstwo Wschodnie? Wywiad Pierre’a Verluise, dyrektora Diploweb.com z Florent Parmentierem, wykładowcą w Sciences-Po Paris, http://geopolityka.net/ue-jakie-partnerstwo--wschodnie/, (18.07.2014).
 • Wojna B., 2010: Polityka Polski w Unii Europejskiej. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 33-50.
 • Wspólna deklaracja praskiego szczytu Partnerstwa Wschodniego, http//:www.premier.gov.pl/templates/admin/userfiles/files/8780_Wspolna%20deklaracja.doc, (10.07.2014).
 • Wspólna deklaracja szczytu partnerstwa wschodniego, Warszawa, 29-30 września 2011 r., http://pl2011.eu/content/wspolna-deklaracja-warszawskiego-szczytu-partnerstwa-wschodniego, (12.12.2014).
 • Вирок Юлії Тимошенко, http://www.pravda.com.ua/articles/2011/10/13/6665346/, (29.10.2012).
 • Іванський Т., Україна як геополітичний буфер або стратегічний інтерес, http://polit.ua/analitika/2011/04/07/iwansky.html, (16.07.2014).
 • Індекс сприйняття корупції-2013: Україна на 144 місці, http://eastbook.eu/ua/2013/12/country-ua/armenia-ua/index-spryiniatta-koruptsiy-2013/, (29.06.2014).
 • Кисельова Ю., Україна – ЄС: початок переговорів про посилену угоду, http://eu.prostir.ua/library/2513.html, (19.07.2014).
 • Прес-реліз Представництва Європейської Комісії в Україні від 8 лютого 2007 р. „покладено старт перемовинам про укладення розширенної угоди між ЄС та Україною”, http://www.delukr.ec.europa.eu/press_releases_uk.html, (19.07.2014).
 • Промова президента України Віктора Ющенка на Майдані, http://www.pravda.com.ua/articles/2005/01/23/3006391/, (16.07.2014).
 • Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році. Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України, http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Poslannia_2013-c7954.pdf, (20.07.2014).
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21. 11. 2013 р. No 905-р „Питання укла-дання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони”, http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd, (20.07.2014).
 • Урядовий портал, http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article, (17.07.2014).
 • ТСК: за час протестів на Майдані вбито 17 силовиків, http://tyzhden.ua/News/110329, (01.07.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_teka_2016_11_2_127
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.